Voorpagina Colofon Sponsoren en adverteerders Voorwoord Rederij Doeksen Rederij Doeksen - vervolg Geen HT-race, maar wel bungee-roeien en feest De Walvis Markante Roeier, Kyra Landsmeer Markante roeier, Merijn de Haas Dirk, havenmeester en vrijwilliger Terschellinger Roeivereniging Terschellinger Roeivereniging vervolg Sagitta sloepen zeilrace 2023 Reddingboot Brandaris KNRM zorgt voor veiligheid Oude bekende gespot! Startlijst HT 2023 Startlijst HT 2023 vervolg Roeien over de Atlantische Oceaan Eindelijk naar Terschelling! Eindelijk naar Terschelling! vervolg Stielen Bear Vrouwe Geertruida - Labora Stulti Polynoom Easedale Saint Brandarius whisky Oproep Sloeproeikalender 2023 Sleep- en keurcommissie (SKC) Gedragsregels voor roeiteams en volgboten Voorbeeld Routekaart en Boeienlijst Verplichte inleverprocedure Tips en adviezen Voor de HT-roeirace: Volg de juiste route, niet je voorganger Informatie voor volgboten en sloepen

informatie voor
volgboten en sloepen

Toegang volgboten in Harlingen

Tussen het tijdstip kort voor de start tot de laatste sloep ongehinderd de haven van Harlingen heeft verlaten, is de haven van Harlingen niet toegankelijk voor grote volgboten en overige vaartuigen die met de roeiers meevaren.
Grote volgboten dienen in het Kimstergat te wachten totdat hun te volgen sloep buiten de haven van Harlingen is. De kleine volgboten kunnen wachten aan de binnenkant van de havenmond achter de palen. De sloepen moeten ongehinderd de haven kunnen verlaten.

Route sloepen en route volgboten

De verplicht te volgen route (door HT-organisatie verstrekt) voor de sloepen vanaf Harlingen naar Terschelling is op de routekaarten en de boeienlijst aangegeven. De sloepen roeien via de recreatieroute naar de groene lichtboei P 1. Vanaf daar wordt aangeraden gelijk het vaarwater over te steken richting de rode lichtboei BS 26 en de daarop volgende Oostkardinalen Sparboei BS-O die beiden aan twee kanten gepasseerd mogen worden om zo in de recreatieroute van de Blauwe Slenk te komen. Mocht dit niet lukken, mag men ook aan beide zijden van de Blauwe Slenk 27 passeren om daar het vaarwater over te steken. Hier is men verplicht om tussen het tijdwaarnemingsvaartuig en het gele drijfbaken BS-H door te roeien. De volgboten zijn verplicht het hoofdvaarwater van de Pollendam en de Blauwe Slenk te volgen.

Vanaf de rode lichtboei BS 18, die de roeisloepen ook aan beide zijden mogen passeren, zullen de sloepen en de volgboten weer hetzelfde hoofdvaarwater Blauwe Slenk gebruiken. Net na de sparboei BS 8A sturen de sloepen op het Pannengat aan. Deze worden gemarkeerd door gele P G sparboeien, startend bij de gele sparboei PG-J.

Het officiële wedstrijdschip, m.s. Terschelling, en de volgboten blijven meevaren in de Blauwe Slenk (de schepen mogen dus niet via het Pannengat gaan).

De sloepen volgen de route van de recreatiebetonning van het Pannengat en mogen vanaf de gele sparboei PG-C de rode lichtboei VL 10 aan beide zijden passeren. Let op: vanaf de rode lichtboei VL 10 vervolgt men binnen de betonning van het hoofdvaarwater Vliestroom naar de groene sparboei SG 3 en dit is de eerste sparboei van de inloop van het Schuitengat. Hier zijn de sloepen verplicht om tussen de sparboei SG 2 en SG 3 door te roeien om zo in het vaarwater Schuitengat te komen (Doe je dit niet, levert het strafwattage op). Hierna is iedere stuurman/vrouw vrij om de route naar de haven van Terschelling te bepalen.

De volgboten zijn verplicht om mee te varen tot aan de inloop van het Schuitengat, maar er wordt wel van hen verwacht dat ze zoveel mogelijk de groene kant van de Vliestroom aanhouden om de sloepen zo min mogelijk te hinderen.

In principe varen de volgboten mee tot het inloop van het Schuitengat.

Als de weersomstandigheden en golfhoogte heel goed zijn, zal de wedstrijdleiding melden dat de volgboten niet mee hoeven te varen naar het inloop van het Schuitengat en kruisen zij het wedstrijdveld op de Vliestroom zodat zij via de Westmeep, Noordmeep en de Slenk direct naar de haven van Terschelling varen.

Uitluisteren volgboten

Volgboten dienen goed uit te luisteren op VHF kanaal 77 voor het wedstrijdgebeuren.
Kanaal 10 moet uitgeluisterd worden buiten de blokgebieden.
Kanaal 2 moet uitgeluisterd worden in het blokgebied van de verkeerscentrale Brandaris.
Kanaal 12 moet uitgeluisterd worden voor de haven van Terschelling zodat je oproepbaar blijft voor de havendienst.

Haven van Terschelling

Een patrouillevaartuig van de Politie Landelijke Eenheid regelt alle scheepvaartverkeer voor de haven van Terschelling en wie de haven binnen mag varen. Hierna neemt de havendienst van Terschelling het over.
Havendienst Terschelling: Kanaal 12.

Gang van zaken bij voortijdig beëindigen HT-sloepenroeirace

Via kanaal 77 komt de mededeling van de wedstrijdleiding omtrent het beëindigen van de HT-Sloepenroeirace. De wedstrijdleiding is aan boord van m.s. Terschelling.

De volgschepen nemen hun sloep(en) met roeiers op sleeptouw en indien nodig de roeiers aan boord. M.s. Terschelling heeft een coördinerende taak (heeft ook een arts aan boord).

Het vaartuig van Rijkswaterstaat en een patrouillevaartuig van de Politie Landelijke Eenheid en de reddingsboten van de KNRM verlenen in overleg assistentie bij bijvoorbeeld het bijeenbrengen van de sloepen. Sloepen die niet op sleeptouw kunnen worden genomen, dienen de aanwijzingen van de begeleidingsschepen op te volgen.