Voorpagina Colofon Sponsoren en adverteerders Voorwoord Rederij Doeksen Rederij Doeksen - vervolg Geen HT-race, maar wel bungee-roeien en feest De Walvis Markante Roeier, Kyra Landsmeer Markante roeier, Merijn de Haas Dirk, havenmeester en vrijwilliger Terschellinger Roeivereniging Terschellinger Roeivereniging vervolg Sagitta sloepen zeilrace 2023 Reddingboot Brandaris KNRM zorgt voor veiligheid Oude bekende gespot! Startlijst HT 2023 Startlijst HT 2023 vervolg Roeien over de Atlantische Oceaan Eindelijk naar Terschelling! Eindelijk naar Terschelling! vervolg Stielen Bear Vrouwe Geertruida - Labora Stulti Polynoom Easedale Saint Brandarius whisky Oproep Sloeproeikalender 2023 Sleep- en keurcommissie (SKC) Gedragsregels voor roeiteams en volgboten Voorbeeld Routekaart en Boeienlijst Verplichte inleverprocedure Tips en adviezen Voor de HT-roeirace: Volg de juiste route, niet je voorganger Informatie voor volgboten en sloepen

De SKC, die mensen van de
FSN in die knalgele jassen

Daags voor de Harlingen-Terschelling sloeproeirace, kun je ze tegenkomen. Die mensen in die knalgele jassen. De mensen van de sleep-en keurcommissie (SKC) van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN). Dit zijn de mensen die namens de organisatie van de HT-race, de sloepen zullen gaan controleren op materiaal en veiligheid. Het is voor zowel de organisatie als de federatie van groot belang dat alle deelnemers voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn in de regelementen van beide partijen. Eisen die niet alleen moeten zorgen voor een eerlijke strijd, maar ook voor veiligheid op het water.

Al enige jaren maakt de HT-organisatie gebruik van de service van de FSN met betrekking tot het controleren van de deelnemende sloepen, maar wat wordt er eigenlijk gecontroleerd?

De SKC houdt zich in de eerste plaats bezig met het bepalen van de weerstandswaarde van iedere sloep die deelneemt aan de landelijke competitie. Daarnaast wordt tijdens het bepalen van die weerstandswaarde, ook gekeken of de sloep aan de deelname-eisen van de FSN voldoet. Hiervoor wordt o.a. gekeken of de sloep en haar uitrusting voldoet aan de regels van het FSN technisch reglement. De sloep wordt gewogen en opgemeten. Het gewicht, de hoogte, lengte en breedte en de hoogte van het vrij boord worden geregistreerd en getoetst aan de regels.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de stand van de dollen ten opzichte van het dolboord. In het geval van gebruik van uithouders, wordt gemeten of deze niet te ver uitstaan. Ook worden de riemen gecontroleerd op het voldoen aan de eisen. Er wordt gekeken naar de (juiste) bolling van het blad, of de riemen niet verzwaard zijn waardoor er mogelijk een voordeel uit een betere balans gehaald kan worden, en of geen kraagvorming rond de manchetten zit waardoor de riem niet los in de dol te bewegen is. Ook de dollen worden gecontroleerd. Deze mogen niet te strak rond de riem zitten. De riem moet (ten alle tijden, maar zeker in noodgevallen) zonder te klemmen rechtstandig uit de dol gelicht kunnen worden. Dit laatste is een regel die vooral voor de veiligheid van de roeiers en roeisters van belang is. Naast deze zaken kijken de vrijwilligers van de SKC tijdens de dag voor de start van de HT-Race ook even mee met de organisatie als het gaat om de aanwezigheid van de verplichte reddingsmiddelen die iedere sloep aan boord moet hebben.

Te denken valt dan o.a. aan de reddingsvesten, een hoosbakje of emmer, een goede sleeplijn, een radarreflector, maar ook warmtedekens en een noodsignaal(fakkel).

Zowel de organisatie van de HT-Sloepenrace als de FSN heeft haar regels goed en duidelijk online beschikbaar. www.htroeien.nl en www.federatiesloeproeien.nl

Prijzen HT vanaf 2023

Het bestuur heeft besloten om de prijzen voor de HT-Race te verminderen. Vanaf 2023 zullen er prijzen uitgereikt worden voor de 10 beste herenteams en 5 beste damesteams. De taaiste roeierstrofee blijft. Daarnaast hebben we wel weer een aantal trofees nieuw leven ingeblazen. Zo komt er een nieuwe trofee voor de best zes-riemer.

Veder komen de Hanerak, Blauwe Slenk, Vliestroom en Schuitengat trofee terug, voor zowe dames- als herenteams. Voor wie nieuw is of het niet meer weet. Dit houdt in dat wie het snelst van de start tot de Hanerak roeit daar een trofee voor ontvangt. Hetzelfde geldt voor het traject Hanerak – Blauwe Slenk, Blauwe Slenk – Vliestroom, Vliestroom – Schuitengat.