Voorpagina Voorwoord Het sociaal team altijd bij u in de buurt! De Drie Notenboomen Een tegen eenzaamheid Centrum Jeugd & Gezin Oosterpoort Oss Hulp bij geldzorgen Woonzorgnet Mantelzorgers: Bedankt! Mantelzorg: waardevolle zorg die verlichting verdient Apetito Gezond in Oss Point O Zorg Werken of leren in de zorg Koning Willem I College SWZ Zorg - SMO Verdihuis SWZ Zorg MEE De Meent Groep - AVEM Kinderopvang AVEM Kinderopvang ONS Welzijn Kom werken bij ONS welzijn Beter Thuis Fysiotherapie & Ergotherapie - IBN IBN
in de gemeente Oss

Onafhankelijke cliëntondersteuning:

een steun in de rug

Piet en Hannie van Boxtel zijn 70+ en redden zich prima samen. Hannie zit in een rolstoel. Daarom doet Piet veel in huis. Maar dan krijgt Piet een herseninfarct. Hij is het overzicht kwijt en heeft geheugen- en concentratieproblemen. Boodschappen doen lukt niet meer. Net als het huishouden en auto rijden. Ze kloppen voor hulp aan bij hun gemeente en vragen een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE hen hierbij te ondersteunen.

Piet en Hannie krijgen een uitnodiging voor een keukentafelgesprek bij de gemeente. Onafhankelijk cliëntondersteuner Astrid bereidt het gesprek met hen voor. Ze bespreken wat ze van het keukentafelgesprek kunnen verwachten. Welke vragen ze hebben. En wat ze nodig hebben om hun leven weer op te pakken. Zo weten Piet en Hannie wat er gaat gebeuren en wat ze met de gemeente willen bespreken.

Tijdens het keukentafelgesprek helpt Astrid om de situatie van Piet en Hannie duidelijk te maken. Bijvoorbeeld door vragen te stellen en onderwerpen aan te halen die ze eerder hebben besproken. Samen met de gemeente komen ze erop uit dat Piet en Hannie professionele begeleiding nodig hebben bij het oppakken van hun leven en het omgaan met hersenletsel. Ook bespreken ze vervoersmogelijkheden zodat ze hun huis weer uitkomen.

Astrid leest met Piet en Hannie mee in het verslag dat de gemeente maakte van het gesprek en geeft uitleg over onduidelijkheden. Als alles duidelijk is kan de begeleiding en het taxivervoer in gang worden gezet. Hiermee kunnen Piet en Hannie zelfstandig verder en is de ondersteuning van Astrid niet meer nodig.


Meer informatie?

Wilt u gebruik maken van een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner? Neem dan contact op met MEE De Meent Groep, telefoon (088) 465 35 55, e-mail [email protected], www.meedemeentgroep.nl.

Aandacht voor groei en ontwikkeling

De kinderopvang biedt een positieve bijdrage aan het bevorderen van de sociale interactie tussen kinderen. Deze interactie is essentieel voor de ontwikkeling van sociale competenties en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Tijdens het samenspelen worden sociale vaardigheden zoals delen, wachten en conflicten oplossen ontwikkeld, en spelen regels, waarden en normen een belangrijke rol bij het tonen van beleefdheid en respect. Diversiteit binnen de groep helpt bij begrip en tolerantie voor leeftijdgenoten met verschillende achtergronden.

Groei en ontwikkeling

Bij AVEM Kinderopvang is er aandacht voor groei en ontwikkeling voor ieder kind van 0 - 13 jaar. We organiseren uiteenlopende activiteiten en workshops die helpen ontdekken waar interesses en talenten liggen. We bieden de kinderen de mogelijkheid om leiderschaps- en samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen, wat nuttig is voor hun toekomstige talentontwikkeling.

Opvoedingsvragen en pedagogisch coaches
Omdat opvoeden lastig kan zijn, kunnen ouders bij ons terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. De pedagogisch medewerker geeft ouders advies en ondersteuning. De pedagogisch coach observeert, adviseert en begeleidt bij opvoedkwesties en -strategieën of gedragsproblemen. Zij helpen ouders met specifieke zorgen en kinderen met bijzondere behoeften. Dit gebeurt in de vorm van ondersteuning en zo nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde gezondheidsinstellingen.

Samenwerken

Nauw contact en samenwerking met ouders is cruciaal om zorg, educatie en behoeften van kinderen te verstaan en te faciliteren. Een goede samenwerking met partners zoals onderwijs en gezondheidsinstellingen, biedt toegang tot expertises en middelen die bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Door samen te werken kunnen we een breed scala aan diensten aanbieden in taal- en cognitieve ontwikkeling, sociale vaardigheden en gezondheidsondersteuning, wat de ontwikkeling van kinderen bevordert.

Door gebruik te maken van de expertise en middelen van samenwerkingspartners, investeert AVEM Kinderopvang in het bieden van hoogwaardige zorg en educatie aan kinderen in de kinderopvang.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: