Voorpagina Voorwoord De Rijnhoven Servicepunt - DOCK U Centraal Het buurtteam voor al uw hulpvragen Zelfstandig blijven wonen en actief blijven Apetito Actief blijven DOCK Utrecht Rondkomen en geldzorgen Buurtteams Utrecht Jou Utrecht Vitaal en actief ouder worden SportUtrecht Logopedie voor ouderen bij Careyn Careyn Samen staan we sterker De Woonadviseur 55+ Wmo Cliëntenraad Utrecht - Mantelzorgers staan er niet alleen voor Passie voor de zorg MBO Utrecht De Geldzaak De Rijnhoven - Jou Utrecht
Informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Samen staan we sterker

Maakt u gebruik van een rolstoel, scootmobiel en/of huishoudelijke hulp? Dan kent u de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De Wmo biedt ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking. Het doel van de wet is deze mensen zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door het organiseren van woningaanpassingen, vervoer. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

Loopt de hulp vanuit de Wmo niet zoals u graag wilt? Denkt u dat het beter kan? Kom dan naar de Wmo Cliëntenraad Utrecht. Deze cliëntenraad praat namens alle Wmo-gebruikers met de gemeente Utrecht. Via de cliëntenraad hebt u invloed op het Wmo-beleid. Wij adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling/uitvoering van dit beleid.

De raad bestaat uit vrijwilligers. Mensen die zelf gebruik maken van de Wmo en mensen die kijken of de uitvoering van de Wmo goed/eerlijk geregeld is. De Wmo Cliëntenraad Utrecht is onafhankelijk. De raad vergadert 1 keer per maand op woensdagmiddag.

Wij zijn altijd op zoek naar ervaringen van gebruikers van de Wmo om de gemeente goed te kunnen adviseren. Hierdoor kan de gemeente weer mensen helpen. Zo heeft u invloed op de dienstverlening in uw omgeving. Dankzij uw verhalen weten wij wat er speelt.

Om lid te worden van onze raad hebt u geen bepaalde opleiding nodig. Als mantelzorger of Wmo-gerechtigde in Utrecht bent u welkom! Als u ongeveer 2 uur per week tijd hebt, kunt u zich aanmelden.

Meer informatie?

Kijk op onze website www.wmoclientenraadutrecht.nl of mail ons op [email protected].

Woonadviseur Ouderen (55+) gestart

In Utrecht is de Woonadviseur Ouderen gestart. Zij is er voor alle ouderen vanaf 55 jaar met een vraag over de toekomstige woonsituatie. Aan de diensten zijn geen kosten verbonden. De Woonadviseur Ouderen werkt in opdracht van de gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties.

De gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties willen graag dat ouderen tijdig beginnen met nadenken over hun toekomstige woonsituatie. Heeft u al eens nagedacht of uw huidige woonsituatie in de toekomst ook nog voldoet? Wordt de woning op een bepaald moment niet te groot of de trap te hoog? Wat als u of uw partner te maken krijgt met lichamelijke of geestelijke problemen? Hoe zit het met voorzieningen in de buurt? Wonen er familieleden of bekenden die u indien nodig kunnen helpen?

Ook wil men ouderen helpen met alle vragen die samenhangen met het zoeken naar een beter passende woonsituatie in de toekomst. De Woonadviseur Ouderen helpt met kleine en grote vragen, met het vinden van de juiste instanties en zo nodig met het zoeken naar een nieuwe woning.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over uw toekomstige woonsituatie, dan kunt u het team van de Woonadviseur Ouderen bereiken via telefoonnummer 030-23 61 804 of e-mailadres [email protected].

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: