Voorpagina Voorwoord De Rijnhoven Servicepunt - DOCK U Centraal Het buurtteam voor al uw hulpvragen Zelfstandig blijven wonen en actief blijven Apetito Actief blijven DOCK Utrecht Rondkomen en geldzorgen Buurtteams Utrecht Jou Utrecht Vitaal en actief ouder worden SportUtrecht Logopedie voor ouderen bij Careyn Careyn Samen staan we sterker De Woonadviseur 55+ Wmo Cliëntenraad Utrecht - Mantelzorgers staan er niet alleen voor Passie voor de zorg MBO Utrecht De Geldzaak De Rijnhoven - Jou Utrecht
Informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Samen staan
we sterker

Maakt u gebruik van een rolstoel, scootmobiel en/of huishoudelijke hulp? Dan kent u de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De Wmo biedt ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking. Het doel van de wet is deze mensen zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door het organiseren van woningaanpassingen, vervoer. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

Loopt de hulp vanuit de Wmo niet zoals u graag wilt? Denkt u dat het beter kan? Kom dan naar de Wmo Cliëntenraad Utrecht. Deze cliëntenraad praat namens alle Wmo-gebruikers met de gemeente Utrecht. Via de cliëntenraad hebt u invloed op het Wmo-beleid. Wij adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling/uitvoering van dit beleid.

De raad bestaat uit vrijwilligers. Mensen die zelf gebruik maken van de Wmo en mensen die kijken of de uitvoering van de Wmo goed/eerlijk geregeld is. De Wmo Cliëntenraad Utrecht is onafhankelijk. De raad vergadert 1 keer per maand op woensdagmiddag.

Wij zijn altijd op zoek naar ervaringen van gebruikers van de Wmo om de gemeente goed te kunnen adviseren. Hierdoor kan de gemeente weer mensen helpen. Zo heeft u invloed op de dienstverlening in uw omgeving. Dankzij uw verhalen weten wij wat er speelt.

Om lid te worden van onze raad hebt u geen bepaalde opleiding nodig. Als mantelzorger of Wmo-gerechtigde in Utrecht bent u welkom! Als u ongeveer 2 uur per week tijd hebt, kunt u zich aanmelden.

meer informatie

Kijk op onze website www.wmoclientenraadutrecht.nl of mail ons op [email protected].

Mantelzorgers staan er niet alleen voor

Vrijwilligerswerk, daar kies je voor. Mantelzorg overkomt je. En dat is een groot verschil. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor iemand die chronisch ziek, beperkt of hulpbehoevend is. Dat kan een partner, ouder, kind of ander familielid zijn, maar ook een vriend of buur. Ze doen dat soms 24 uur per dag en dat kan lichamelijk en emotioneel erg zwaar zijn. Gelukkig hoeven mantelzorgers niet alles alleen te doen.

Aan de bel trekken

Om het als mantelzorger vol te houden, is het nodig om de zorg ook af en toe uit handen te geven. Toch blijkt dat mantelzorgers het vaak moeilijk vinden om hulp te vragen. Ze voelen zich verantwoordelijk en vragen veel van zichzelf. En trekken vervolgens pas aan de bel als het echt niet meer gaat. “Had ik het maar eerder gedaan”, zeggen ze dan achteraf. Vooral de oudere generatie doet haar werk vaak in stilte, ongezien en zonder hulp. Nederland kent ook jongere mantelzorgers. Veel kinderen nemen daardoor zorgtaken op zich waarvoor ze eigenlijk nog te jong zijn. Juist deze groep doet zelden een beroep op hulpverleners. Het is dan ook moeilijk een beeld te krijgen van hun problemen.

Vrijwilligers en professionals bieden hulp

Vrijwilligers kunnen mantelzorgers zo nu en dan vervangen. Deze vervangende zorg, respijtzorg genoemd, maakt dat de mantelzorger af en toe tijd voor zichzelf heeft. Om iets leuks te doen of om zelfs even op vakantie te gaan. Maar soms is er meer hulp nodig. Dan zijn er professionele hulpverleners die de mantelzorger kunnen ondersteunen. Praktisch, door te helpen bij het invullen van formulieren of door contacten met andere hulpverleners te onderhouden. Maar ook emotioneel, door een luisterend oor te bieden. Zorgverleners hebben immers vooral aandacht voor de zieke. Voor mantelzorgers is het prettig dat ze ook hun verhaal kwijt kunnen.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: