Voorpagina Voorwoord Mantelzorgers zijn er in alle leeftijden Arbeidstoekomst Cursus 'Vallen Verleden Tijd' Toegangsteam geldzorgen - Formulieren Informatie Team (FIT) Hoe ga je slimmer om met je geld? Rondkomen van een laag inkomen Toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) Dementievriendelijke gemeente Losser Sociaal sterker dankzij Join Us Fundament Losser en Participatieraad Losser Inloopspreekuur voor opvoedvragen over de puberteit Vrijwilligerswerk zonder verplichting Culturele Ontmoeting Regeling voor inwoners met een beperkt inkomen

“Iedereen hoort erbij”

Beste inwoner van gemeente Losser, voor u ligt de nieuwste editie van de Zorgkrant. In de gemeente Losser vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en het gevoel heeft erbij te horen. Niet ‘zelfredzaamheid’ maar ‘samenredzaamheid’. Samen voor elkaar zorgen en kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Ik ben trots op hoe we dat samen doen. Toch is een zorgvraag soms groter dan dat. Dan staan vrijwilligers of organisaties zoals Stichting Fundament en de gemeente voor u klaar. In deze krant leest u alles over het zorgaanbod en regelingen in onze gemeente.

Inwoners aan het woord
Naast algemene informatie komen ook inwoners aan het woord. Inwoners waarin u uzelf misschien wel herkent of die u kunnen inspireren. Onze gemeente staat bekend om haar echte ‘noaberschap’: de warme en hechte gemeenschap waar we naar elkaar omzien. Dit zien we terug in het verhaal van Martijn Heupink (pagina 14) die op allerlei manieren vrijwilligerswerk doet. Hiermee maakt hij voor zoveel mensen echt een verschil. Maar ook in het inspirerende verhaal van Ali Kürekci op pagina 4. Door hard werken en hulp uit de gemeenschap vond deze politiek vluchteling een prachtbaan. En werkt hij nu aan een toekomst in Losser.

Het hoofd boven water houden
Het afgelopen jaar hebben we in heel Nederland gemerkt dat het voor mensen steeds moeilijker wordt financieel het hoofd boven water te houden. Door de toenemende inflatie stijgen de kosten van boodschappen, huur en de energierekening. Op pagina 6 t/m 8 leest u alles over dit onderwerp. Zo stellen op pagina 6

de medewerkers van het Toegangsteam geldzorgen zich aan u voor. En vertellen zij wat zij voor u kunnen betekenen. Op pagina 7 geeft Gijs Katier van Stadsbank Oost Nederland tips hoe slimmer om te gaan met geld. En op pagina 8 komen de minimaregelingen in onze gemeente voorbij.

Geen vraag is te gek voor het Toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz)
Heeft u een hulpvraag maar weet u niet waar u terecht kunt? Neem dan contact op met het Toegangsteam wijz van de gemeente Losser. Zij gaan met u in gesprek en bekijken hoe u het beste geholpen kunt worden. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen zo goed mogelijk kan meedoen en erbij hoort.

Tip: bewaar deze krant ook zodat u weet waar u terecht kunt, als dat nodig is.

Met vriendelijke groeten,
Wethouder Marian Oosterbroek

Colofon

Uitgave van:
Gemeente Losser
I: www.losser.nl
T: 053 – 537 74 44

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Tekst- en beeldredactie
Gemeente Losser
Tekstbureau JorindeSchrijft

Vormgeving
Skitter, Groningen

September 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de gemeente Losser hier toestemming voor heeft gegeven. De gemeente Losser is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.