Voorpagina Voorwoord Mantelzorgers zijn er in alle leeftijden Arbeidstoekomst Cursus 'Vallen Verleden Tijd' Toegangsteam geldzorgen - Formulieren Informatie Team (FIT) Hoe ga je slimmer om met je geld? Rondkomen van een laag inkomen Toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) Dementievriendelijke gemeente Losser Sociaal sterker dankzij Join Us Fundament Losser en Participatieraad Losser Inloopspreekuur voor opvoedvragen over de puberteit Vrijwilligerswerk zonder verplichting Culturele Ontmoeting Regeling voor inwoners met een beperkt inkomen

Dementievriendelijke gemeente Losser
“We kunnen met elkaar meer doen voor inwoners met dementie”

Even de deur uit voor een paar boodschappen of snel een paar boeken halen bij de bibliotheek. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is niet voor iedereen het geval. Voor mensen met dementie kunnen alledaagse bezigheden een uitdaging zijn.

Hoe mooi zou het zijn? Wonen in een gemeente waarin iedereen mee kan doen. In een samenleving waar iedere inwoner dementie accepteert en hiermee om weet te gaan. Waarin mantelzorgers zich gesteund voelen en waar inwoners met dementie gewoon de deur uit kunnen voor hun dagelijkse ommetje of een bezoekje aan hun club of vereniging. Gemeente Losser moedigt inwoners, bedrijven en organisaties aan om inwoners met dementie en hun mantelzorgers een hand toe te steken. Zo hoopt Losser in 2024 het label ‘dementievriendelijke gemeente’ te halen.

Omgaan met dementie
Als dementievriendelijke gemeente wil Losser alle inwoners, bedrijven en organisaties stimuleren om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving. “Ook als je geen mantelzorger bent of niemand in je omgeving hebt met dementie, kun je anderen helpen”, vertelt casemanager dementie Siegrid Droste. Er is een werkgroep dementievriendelijk Losser in het leven geroepen. Die bestaat uit medewerkers van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente.

“Door verschillende trainingen onder de aandacht te brengen, hopen we dat we met elkaar nog meer kunnen doen voor onze medemens met dementie.”

Eén van de trainingen waar de casemanager op doelt, is de training ‘GOED omgaan met dementie’. “GOED staat voor geruststellen, oogcontact, even meedenken en dankjewel.” Met deze gratis online training leer je dementie herkennen en contact leggen. Je leert ook hoe je moet handelen als je een verward persoon tegenkomt, bijvoorbeeld op je werk, in de winkel of op straat. Siegrid: “Praat in korte zinnen en stel jezelf even voor. Probeer je iemand te helpen? Maak oogcontact of fysiek contact. Vraag ook toestemming voor je iets doet. Dat stelt iemand met dementie gerust.”

Toename aantal dementerenden
Dat Losser op weg is om een dementievriendelijke gemeente te worden, is niet zonder reden. “Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie”, vertelt Siegrid. De groep mensen met dementie wordt steeds groter. Bijna iedere inwoner krijgt er direct of indirect wel mee te maken. “Dat komt omdat we steeds ouder worden. We blijven steeds langer thuis wonen en maken daardoor langer onderdeel uit van de samenleving.”

Omdat steeds meer inwoners op de een of andere manier met dementie te maken krijgen, is het volgens Siegrid belangrijk dat de gemeente bewustwording creëert en dat er vroegsignalering van dementie is. “Je kunt er het best zo vroeg mogelijk bij zijn. Hoe eerder je het signaleert, hoe beter de zorg en ondersteuning is en hoe langer je zelfredzaam blijft.”

Bent u benieuwd naar de training ‘GOED omgaan met dementie’ of wilt u één van de andere trainingen volgen? U vindt ze op de website www.samendementievriendelijk.nl/trainingen

WAT DOEN WE IN DE GEMEENTE LOSSER?

In de gemeente Losser bieden we aan inwoners met dementie, hun mantelzorgers en naasten op verschillende manieren een helpende hand. Lees hieronder wat er zoal is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Alzheimer Café   
Elke twee maanden organiseert een werkgroep het Alzheimer café, afwisselend in Overdinkel, de Lutte en Losser. Dit is een informeel trefpunt voor inwoners met dementie, hun naasten, professionals en andere geïnteresseerden. Het Alzheimer Café Losser is steeds van 19.30 tot 21.00 uur. Afwisselend bij Erve Kraesgenberg (Losser), Erve Boerrigter (de Lutte) en Kulturhus ’t Trefhuus (Overdinkel).

Cursus Omgaan met dementie   
In het najaar organiseert het Steunpunt Mantelzorg van Fundament voor mantelzorgers een cursus Omgaan met dementie.

VERDER IN TWENTE
Dementie Twente  
Dementie Twente wil mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals graag laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Daarom wijzen zij u graag de weg in de wereld van dementiezorg in Twente. Op de website www.dementietwente.nl vindt u onder andere:
• De Zorgzoeker. Dementie Twente heeft in samenwerking met haar netwerkpartners de zorgzoeker ontwikkeld. Deze unieke oplossing biedt overzicht en inzicht in het totale zorg- en welzijnsaanbod rond dementie in Twente: www.dementietwente.nl/zorgzoeker
• Het Levenspad. Dit pad is geschreven voor iedereen die te maken krijgt met dementie. Voor zowel mensen met dementie, naasten en mantelzorgers als professionals: www.levenspad.dementietwente.nl