Voorpagina Voorwoord Mantelzorgers zijn er in alle leeftijden Arbeidstoekomst Cursus 'Vallen Verleden Tijd' Toegangsteam geldzorgen - Formulieren Informatie Team (FIT) Hoe ga je slimmer om met je geld? Rondkomen van een laag inkomen Toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) Dementievriendelijke gemeente Losser Sociaal sterker dankzij Join Us Fundament Losser en Participatieraad Losser Inloopspreekuur voor opvoedvragen over de puberteit Vrijwilligerswerk zonder verplichting Culturele Ontmoeting Regeling voor inwoners met een beperkt inkomen

Regelingen voor inwoners met een beperkt inkomen

Inwoners met een beperkt inkomen kunnen gebruik maken van diverse regelingen

Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt?
Dan kunt u de regelingen aanvragen via de website www.losser.nl/regelingen
Als u een regeling heeft aangevraagd, dan krijgt u van de gemeente of 1 van de andere instanties bericht. Dan hoort u of u wel of niet in aanmerking komt.

Bijzondere bijstand

Heeft u door bijvoorbeeld een scheiding of ontslag onverwachte noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen? Hiervoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen.


Energietoeslag

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de stijgende energiekosten. Zodra de regels voor de energietoeslag 2023 bekend zijn, staan deze op losser.nl/energietoeslag

Meedoenregeling voor volwassenen

U kunt een bijdrage krijgen voor kosten zoals bijvoorbeeld lidmaatschappen van verenigingen of deelname aan cursussen. Dit is bedoeld zodat iedereen mee kan doen, ook mensen die dit zelf niet kunnen betalen.


Ieder kind doet mee

U kunt voor uw kinderen verschillende regelingen aanvragen zodat zij, net als ieder kind, mee kunnen doen. 2 voorbeelden van regelingen zijn:

Stichting Leergeld Losser:

zij betalen lidmaatschap voor bijvoorbeeld een sportclub.

Verjaardagsbox Losser:
ieder kind verdient een cadeautje met zijn/haar verjaardag. De verjaardagsbox is er speciaal voor kinderen die anders geen cadeautje krijgen.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u 3 jaar of langer een minimum inkomen? En er is geen uitzicht op verbetering? 

Dan kunt u in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag.


Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen en (hoge) zorgkosten? De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering aan via Menzis met extra dekkingen en draagt bij aan de premie.


Kwijtschelden gemeentelijke belastingen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u bij GBTwente (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen.
 


Kwijtschelden gemeentelijke belastingen

Je bent student en hebt een blijvende medische beperking. Dan is het voor jou waarschijnlijk moeilijk om naast je studie geld bij te verdienen. Je kunt dan studietoeslag aanvragen.


Wilt u een regeling aanvragen en wilt u hier hulp bij?

1. Neem dan contact op met het Formulieren Informatie Team (FIT). De vrijwilligers van FIT staan klaar om inwoners te helpen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren. Of bij het aanvragen van toeslagen, een DigiD of het beantwoorden van vragen over geld. Inloop iedere dinsdag op ’t Lossers hoes van 13.30-14.30 uur en woensdagochtend bij ’t Trefhuus van 10.00-11.00 uur.
2. U kunt ook binnenlopen bij de bibliotheek in ’t Lossers hoes. Het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek helpt u op weg. Bijvoorbeeld bij het online aanvragen van een van de minimaregelingen.
> Vragen? Neem dan contact op met het Toegangsteam wijz van de gemeente Losser

E-mail [email protected] of bel 053 – 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur
Bezoek het Toegangsteam wijz in ’t Lossers hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur