Voorpagina Voorwoord Mantelzorgers zijn er in alle leeftijden Arbeidstoekomst Cursus 'Vallen Verleden Tijd' Toegangsteam geldzorgen - Formulieren Informatie Team (FIT) Hoe ga je slimmer om met je geld? Rondkomen van een laag inkomen Toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) Dementievriendelijke gemeente Losser Sociaal sterker dankzij Join Us Fundament Losser en Participatieraad Losser Inloopspreekuur voor opvoedvragen over de puberteit Vrijwilligerswerk zonder verplichting Culturele Ontmoeting Regeling voor inwoners met een beperkt inkomen

“Mantelzorgers zijn er in alle leeftijden”

De gemeente Losser telt 474 ingeschreven mantelzorgers, waarvan 47 jonge mantelzorgers. Al deze hardwerkende en betrokken mensen zijn de zorg van mantelzorgconsulent Jannet Huisman. Zij zet zich in voor een samenleving waarin mantelzorgers gezien en gehoord worden en op een gezonde manier voor hun naaste kunnen zorgen.

“Mantelzorger ben je wanneer je minimaal acht uur per week en langer dan drie maanden voor iemand klaarstaat die zorg nodig heeft door bijvoorbeeld ziekte, een beperking of verslaving. Het is belangrijk te weten dat het niet altijd om fysieke verzorging hoeft te gaan. We zien je ook als mantelzorger als je in je hoofd de hele week met de zorg bezig bent of als je veel dingen moet regelen”, vertelt Jannet.

Als mantelzorgconsulent begeleidt ze mantelzorgers om de zorg draaglijk te houden. Dat kan op verschillende manieren. “De meeste behoefte is er aan een luisterend oor en iemand die begrip toont voor hún situatie. Vaak is de conclusie dat de zorg hen meer belast dan zou moeten.”

Met een aantal vervolggesprekken, de inzet van een vrijwilliger die de taken even over kan nemen of het organiseren van bijeenkomsten en educatie voor mantelzorgers kan Jannet hen helpen. “Ouderen en dementie, dat is vaak wat mensen denken bij mantelzorg, maar mantelzorgers zijn er in alle leeftijden.”

Wilt u in contact komen met de mantelzorgconsulent? Neem contact op met Jannet Huisman via 053 - 536 94 00 of [email protected].

Mantelzorger Dick Meerlo:
“Als je zo lang lief en leed deelt, gaat het vanzelf”

Dick Meerlo (81) uit Losser is mantelzorger voor zijn vrouw, Els (80). Ze heeft onder andere diabetes type 2 en is meerdere keren aan haar rug geopereerd. Zo komt het dat Dick 24 uur per dag zorgt voor zijn vrouw.

Els is binnenshuis afhankelijk van een rollator of wandelstok en komt alleen buiten met een scootmobiel. “Mijn vrouw is niet meer zo mobiel. Ze hinkt bijvoorbeeld en zakt regelmatig door haar been.” Ze bezochten meerdere dokters, maar geen van hen weet waar het aan ligt. “We moeten ermee leren leven, zeggen ze.”

Dick verzorgt de medicatie van zijn vrouw en regelt alle afspraken met artsen. Hij doet het huishouden, maar vindt het belangrijk dat Els ook nog zoveel mogelijk zelf doet. “Ik ben haar benen, maar ze moet wel in beweging blijven.” Dat Dick zoveel voor zijn vrouw doet, is voor hem vanzelfsprekend. “Als je al 61 jaar lief en leed deelt, gaat dat vanzelf.” Het betekent wel dat de Lossernaar weinig tijd overhoudt voor zichzelf. “Ik zou iedere dag wel willen wandelen, maar dat gaat niet.”

Gelukkig kan Dick regelmatig een stuk wandelen met een groep ‘lotgenoten’. Met een clubje van zes of zeven mantelzorgers wandelen ze elke maand. De 81-jarige voelt zich als mantelzorger wel gezien. “Stel dat ik iets nodig heb, wordt er ook wat geregeld. Het is harstikke mooi dat de gemeente zoveel doet voor mantelzorgers. Het is eigenlijk jammer dat niet meer inwoners er gebruik van maken.”

Meer dan de wandelgroep heeft Dick nog niet nodig. “Ik weet bijvoorbeeld van de optie respijtzorg om de mantelzorger te ontlasten. Het is mooi dat dat er is. Maar zolang ik het nog zelf aankan, doe ik dat ook graag.”

Activiteiten voor mantelzorgers

Fundament Mantelzorg biedt mantelzorgers en jonge mantelzorgers in de gemeente Losser op veel verschillende manieren een reikende hand. De belangrijkste ondersteuningsactiviteiten op een rij.

Huisbezoek
Adviesgesprek gericht op informatie verstrekken, een luisterend oor bieden en waar nodig doorverwijzen.

Respijtzorg
Het ontlasten van de mantelzorger door bijvoorbeeld de inzet van een vrijwilliger.

Spreekuur mantelzorg
Een wekelijks inloopmoment in de bibliotheek in Losser. Woensdag 11.00-12.00 uur.

Mantelzorgwandeling Efkes d’r Oet
Elke tweede dinsdag van de maand. Vertrek om 13.00 uur bij ’t Lossers hoes.

Lotgenotencontact
Cursussen speciaal voor mantelzorgers, zoals de training Omgaan met dementie. Thema-avonden, ontspanningsactiviteiten en webinars. Alzheimer café in de kernen Overdinkel, de Lutte en Losser.

Dag van de Mantelzorg
Mantelzorgers worden in het zonnetje gezet. Ontspanning en ontmoeting staan centraal.

JONGE MANTELZORGERS
Individuele ondersteuning jonge mantel- zorgers en gezinnen
Een ondersteuningstraject en individuele aandacht voor de jonge mantelzorger.

Ervaringsmaatjes
Een maatjesproject voor en door jonge mantelzorgers, waarbij het vooral gaat om erkenning en herkenning.

Lotgenotencontact voor jonge mantelzorgers
Maandelijks aanbod ontspanningsactiviteiten, zoals workshops en sportactiviteiten.

Cursussen jonge mantelzorgers
Specifieke cursussen voor jonge mantelzorgers die vast dreigen te lopen..

Kijk voor meer informatie op fundamentlosser.nl/sociaal-werk/steunpunt/mantelzorg.