Voorpagina Voorwoord Mantelzorgers zijn er in alle leeftijden Arbeidstoekomst Cursus 'Vallen Verleden Tijd' Toegangsteam geldzorgen - Formulieren Informatie Team (FIT) Hoe ga je slimmer om met je geld? Rondkomen van een laag inkomen Toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) Dementievriendelijke gemeente Losser Sociaal sterker dankzij Join Us Fundament Losser en Participatieraad Losser Inloopspreekuur voor opvoedvragen over de puberteit Vrijwilligerswerk zonder verplichting Culturele Ontmoeting Regeling voor inwoners met een beperkt inkomen

Cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ kan valangst verkleinen
“We willen graag dat ouderen weer durven bewegen”

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe ouder u wordt, hoe groter de kans is op een val. Soms is een val te voorkomen. Om de angst voor vallen weg te nemen en de valkans te verkleinen, biedt de gemeente Losser vanaf september de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ aan.

Met de cursus wil de gemeente thuiswonende ouderen adviseren hoe zij een val voorkomen. “Door het verbeteren van hun balans en kracht verkleinen we het valgevaar”, zegt buurtsportcoach Jurgen Schiphorst. Tijdens de cursus leer je ook hoe je het beste valt en hoe je zo snel mogelijk weer in de benen komt. “Ook is er aandacht voor de angst om te vallen. Door tips en oefeningen hopen we die angst te verkleinen.”

De cursus is bedoeld voor de vitale senior die nog zelfstandig woont en zich zonder hulpmiddelen kan voortbewegen. “De hindernisparcoursen die de cursisten tijdens de trainingen doorlopen, zijn minder geschikt voor bijvoorbeeld rollators”, aldus Jurgen.

Ervaren, doen en voelen
Fysiotherapeut Linda Effing geeft de trainingen samen met collega’s fysiotherapie en ergotherapie uit verschillende praktijken. De trainingen bestaan uit drie onderdelen: hindernisbanen, valtechnieken en spelvormen. “Het is ervaren, doen en voelen.” De hindernisbanen zijn vaak nagebootst uit het dagelijks leven. “We oefenen situaties waarin je balans moet houden en waarin bewegen uitdagend wordt”, vertelt Linda. “Oefeningen zoals slalommen door pionnetjes, lopen over wiebelplanken en wandelen over een Belgisch trottoir. Dat is een stoep waarin veel stoeptegels losliggen.”

Het verkleinen van de angst om te vallen is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Deelnemers krijgen daarom praktische adviezen over aanpassingen en hulpmiddelen voor in en rondom de woning. “We willen dat ouderen weer durven bewegen. Ze moeten niet bang zijn. Als ze vallen is het belangrijk dat ze weten wat ze kunnen doen. Het doel van de cursus is dat ouderen zekerder van zichzelf worden.”

De trainingen zijn gelijk een stukje sociale controle. “De groep deelt verhalen met elkaar; daar is het koffiemomentje tussendoor voor. Dat wil je graag, dat mensen met elkaar in gesprek gaan en uit hun sociale isolement raken”, vertelt Linda.

Vitaal & Veilig Thuis
De cursus is onderdeel van het project Vitaal & Veilig Thuis. Elke inwoner uit de gemeente Losser die ouder is dan 70 jaar kan bezoek krijgen van een vrijwilliger van Stichting Fundament. Die vrijwilliger geeft advies over de mogelijke valrisico’s in huis. Jurgen: “We willen graag weten van de ouderen hoeveel beweging ze krijgen en of ze weleens ten val komen. De vrijwilliger kan de inwoner doorverwijzen of een melding doen bij de fysio. Daar komen de ergo- en fysiotherapeuten in beeld.” Inwoners krijgen een doorverwijzing na een huisbezoek maar kunnen ook zichzelf aanmelden.

Drempel
Linda weet dat het voor veel mensen lastig is om geconfronteerd te worden met ouderdom en vallen. “De cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ is heel laagdrempelig, maar voor veel mensen is er toch een drempel.

Vaak denken mensen dat zij niet vallen of ze zeggen: ‘Ik ben wel drie keer gevallen, maar ik heb niks.’ Dan ga ik het gesprek aan en probeer mensen over die gedachte heen te tillen”, vertelt Linda. “Er zijn ook inwoners die niet kunnen wachten tot de cursus begint. Zij starten liever gisteren nog dan morgen.”

Wilt u meer weten over deze cursus of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Jurgen Schiphorst via [email protected] of 06 - 1841 8100.

Cursus ‘Vallen Verleden Tijd’

De cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ start naar verwachting in september 2023. Wanneer u zich aanmeldt voor de cursus komt u vijf weken lang twee keer per week bij elkaar. De bijeenkomsten zijn op dinsdag- en donderdagmiddag en duren ongeveer anderhalf uur. Bij minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers gaat de cursus van start. De trainingen vinden plaats in de Multifunctionele Sportaccommodatie Nilantspad (Stichting MAN) in Losser.

Afhankelijk van de verzekeraar krijgt u een deel van de valpreventiecursus vergoed. Heeft u een gemeentepolis? Dan wordt de cursus 100% vergoed. Heeft u belangstelling voor een bezoek van een vrijwilliger die advies geeft over de mogelijke valrisico’s in huis? Dan kunt u contact opnemen met Jannet Huisman van Stichting Fundament via het telefoonnummer 053 - 536 94 00.