Voorpagina Voorwoord Mantelzorgers zijn er in alle leeftijden Arbeidstoekomst Cursus 'Vallen Verleden Tijd' Toegangsteam geldzorgen - Formulieren Informatie Team (FIT) Hoe ga je slimmer om met je geld? Rondkomen van een laag inkomen Toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) Dementievriendelijke gemeente Losser Sociaal sterker dankzij Join Us Fundament Losser en Participatieraad Losser Inloopspreekuur voor opvoedvragen over de puberteit Vrijwilligerswerk zonder verplichting Culturele Ontmoeting Regeling voor inwoners met een beperkt inkomen

Rondkomen van een laag inkomen

Hulp vragen bij uw financiële situatie is niet gemakkelijk. Heeft u moeite om rond te komen en kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Het Toegangsteam geldzorgen biedt een luisterend oor en denkt graag met u mee. Rondkomen van een laag inkomen is immers niet makkelijk. Voor inwoners met een laag inkomen zijn er verschillende regelingen. Deze hebben we voor u op een rijtje gezet. 

Regelingen en ondersteuning die u kunt aanvragen bij de gemeente

Bijstandsuitkering   
Een uitkering voor mensen die onvoldoende of geen inkomen hebben en geen werk kunnen vinden.

Bijzondere bijstand  
Een vergoeding voor inwoners met een laag inkomen die te maken krijgen met onverwachte bijzondere noodzakelijke kosten en deze niet kunnen betalen.

Studietoeslag voor studenten met een beperking  
Een toeslag voor studenten die een opleiding volgen en door een structurele medische beperking tijdens de studie niet kunnen werken.

Individuele inkomenstoeslag   
Inwoners van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, die al drie jaar of langer een laag inkomen hebben zonder uitzicht op inkomensverbetering, kunnen met de individuele inkomenstoeslag een extra geldbedrag krijgen.

Energietoeslag  
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2023 een extra tegemoet- koming krijgen voor hun stijgende energiekosten.

Ieder kind doet mee!  
Alle kinderen moeten mee kunnen doen op school, met sport en muziek. Ook als u weinig geld heeft. De Stichting Leergeld en de Verjaardagsbox Losser zijn enkele voorbeelden van tegemoetkomingen voor kinderen.

Meedoenregeling voor volwassenen   
Een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld lidmaatschappen van verenigingen, deelname aan cursussen, een abonnement op de openbare bibliotheek of een abonnement op zwembad Brilmansdennen.

Sociale Medische Indicatie Kinderopvang  
Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor ouders van een kind dat om sociale of medische redenen (bijzondere) kinderopvang nodig heeft en die geen kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst kunnen krijgen.

Online geldplan  
Met een online geldplan (startpuntgeldzaken.nl/losser) houdt u uw geldzaken op orde. Na het invullen krijgt u een actieplan waarna u precies weet wat u kunt doen om uw situatie te verbeteren.


Dankzij de
Verjaardagsbox Losser
krijgt ook dit meisje op
haar verjaardag een
cadeau

Regelingen en ondersteuning die u ergens anders kunt aanvragen

Toeslagen Belastingdienst  
Toeslagen voor mensen met een laag inkomen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

BerekenUwRecht  
De website BerekenUwRecht laat u eenvoudig zien op welke tegemoet- komingen en landelijke regelingen u mogelijk recht heeft.

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)  
De AIO vult uw inkomen aan tot het minimuminkomen. Voor mensen met een AOW waarbij het totale inkomen lager is dan het minimuminkomen. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Sociale verzekeringsbank.

Hulp bij thuisadministratie  
Vrijwilligers van Humanitas helpen inwoners om de financiële administratie op orde te krijgen én te houden.

Formulieren Informatie Team (FIT)  
De vrijwilligers van FIT staan klaar om inwoners te helpen bij het invullen van formulieren, het aanvragen van toeslagen of een DigiD of het beantwoorden van vragen over geld.

Ondersteuning voor ondernemers met financiële problemen   
De Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) helpt ondernemers met financiële problemen of schulden.

Voedselbank   
Houdt u, nadat al uw verplichte rekeningen zijn betaald, te weinig geld over om eten te kopen? Dan kunt u een voedselpakket aanvragen.

Stichting Kledingbank Oost Twente  
Inwoners die tijdelijk te weinig geld hebben om kleding te kopen, kunnen een kledingpakket aanvragen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen  
Inwoners die de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen, omdat het inkomen rond bijstandsniveau ligt, kunnen bij GBTwente (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen.

Tegemoetkoming medisch afval  
Wie te maken heeft met een chronische ziekte en daardoor veel onvermijdbaar medisch afval heeft, kan hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij GBTwente.

Collectieve zorgverzekering  
Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente Losser samen met Menzis een collectieve zorgverzekering (Garant Verzorgd) aan.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van bovenstaande regelingen? Of wilt u weten wat u precies moet doen om de tegemoetkoming of ondersteuning aan te vragen? Neem contact op met het Toegangsteam geldzorgen of kijk op www.losser.nl/Hulp_bij_geldzaken en www.losser.nl/Hulp_bij_geldzaken/Rondkomen_met_uw_inkomen of uw vraag hier bij staat.