Voorblad Voorwoord Santé Partners Sociale Poort - Wijkteam voor jeugd en gezin Home Instead EnergieVitaal Bibliotheek Rivierenland Geldproblemen? Vraag om hulp! Mozaïek Welzijn Sociaal Plein Tiel Herbergier Tiel Stichting Leergeld - Zijn uw geldzaken wel goed geregeld? Regelingen - Administratie- en Formulierenhulp Je kind wegwijs maken met geld Energietoeslag - Over Rood helpt ondernemers Maatman Zorggroep ROC Rivor - Ontmoetingscentrum Walstede ROC Rivor SZR Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Santé Partners - Bibliotheek Rivierenland Humanitas - Mozaïek Welzijn RIBW Nijmegen en Rivierenland Samen sterk voor mensen met een beperking 's Heeren Looinformatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Samen sterk voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking hebben recht op zorg op maat. ‘s Heeren Loo biedt deze zorg, door heel Nederland. In onze regio zetten zo’n 700 professionals zich dagelijks in voor goed leven voor cliënten. ‘s Heeren Loo heeft daarnaast een uitgebreid netwerk van kennisexperts op diverse vakgebieden, waarmee we met veel plezier samenwerken. Want krachten moet je bundelen.

Complexiteit

Medicatie binnen de sector Verstandelijk Gehandicapten (VG) kan complex zijn, daarom werkt ‘s Heeren Loo in de regio al ruim 25 jaar samen met Apotheek de Betuwe. “Het gaat veelal om kwetsbare mensen die zich moeilijk kunnen uiten, waardoor het lastig is om te toetsen op bijwerkingen en effecten”, vertelt Paul Albers van Apotheek de Betuwe.

“Daarnaast hebben mensen met een beperking, vaker dan de algemene populatie, meerdere aandoeningen en worden daarom meerdere soorten medicijnen gecombineerd. Dat maakt dat medicatie binnen de VG vaak complexe puzzels zijn waar individueel maatwerk gevraagd wordt”, vult Paul Albers aan.

Mooie samenwerking

Jaren geleden kwam Albers in aanraking met een Arts Verstandelijk Gehandicapten van ‘s Heeren Loo die vol passie vertelde over haar vakgebied. “Haar verhaal raakte mij. Toen heb ik de Masterclass farmacotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking gedaan.

Met die keuze ben ik nog steeds blij, want het geeft mij voldoening om iets wezenlijks te kunnen betekenen voor soms heel kwetsbare mensen.”

“het geeft mij voldoening om iets wezenlijks te kunnen betekenen voor soms heel kwetsbare mensen”

(Door)ontwikkeling medicatiebeleid

Sinds het afronden van de Masterclass adviseert en verzorgt Albers als apotheker de medicatie voor cliënten bij ‘s Heeren Loo in de regio. Daarnaast zet hij zich in bij audits, bij vaccinaties en bij de medicatiecommissie van ‘s Heeren Loo, waar hij zich samen met professionals van ‘s Heeren Loo inzet voor (door)ontwikkeling van het medicatiebeleid.

“Ik ervaar het werken met mensen met een beperking als een verrijking, dat gun ik de toekomstige generatie ook”

Experts van de toekomst

Kennis en expertise moet je delen, vindt Albers. Daarom heeft hij meegeschreven aan het Handboek Medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking waarvan binnenkort de tweede druk uitkomt bij uitgeverij Prelum. Albers schreef een hoofdstuk over farmacie in het algemeen en de bijdrage van de apotheker aan de VG-sector in het bijzonder. “Ik wil de studenten van nu, de professionals van de toekomst, ook kennis laten maken met de VG sector. Ik ervaar het werken met mensen met een beperking als een verrijking, dat gun ik de toekomstige generatie ook.”

Meer informatie?

‘s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke en/of andere beperking in het hele land met begeleiding, ondersteuning en behandeling. Dat doen zij met vele medewerkers, vrijwilligers en partners.

Geloof jij, net als Paul, dat (samen)werken met deze bijzondere doelgroep een verrijking voor jouw leven zou zijn? Neem dan contact met ons op via 0800- 355 55 55 of whatsapp 06 33 00 77 98. www.sheerenloo.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: