Voorblad Voorwoord Santé Partners Sociale Poort - Wijkteam voor jeugd en gezin Home Instead EnergieVitaal Bibliotheek Rivierenland Geldproblemen? Vraag om hulp! Mozaïek Welzijn Sociaal Plein Tiel Herbergier Tiel Stichting Leergeld - Zijn uw geldzaken wel goed geregeld? Regelingen - Administratie- en Formulierenhulp Je kind wegwijs maken met geld Energietoeslag - Over Rood helpt ondernemers Maatman Zorggroep ROC Rivor - Ontmoetingscentrum Walstede ROC Rivor SZR Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Santé Partners - Bibliotheek Rivierenland Humanitas - Mozaïek Welzijn RIBW Nijmegen en Rivierenland Samen sterk voor mensen met een beperking 's Heeren Looinformatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Regelingen voor lage inkomens

Heeft u een laag inkomen? Dan is het niet altijd makkelijk om rond te komen. Er zijn regelingen om mensen met een laag inkomen te helpen. Kijk of u hiervoor in aanmerking komt op www.tiel.nl/extraatjetiel.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is er voor mensen met een laag inkomen en geen spaargeld of vermogen. De bijzondere bijstand is er als u kosten moet maken, die u normaal niet heeft. Bijvoorbeeld kosten voor een advocaat of bewindvoerder. Kijkt u eens op www.tiel.nl/bijzondere-bijstand.

Gemeentepolis

Heeft u een laag inkomen? Misschien is de Gemeentepolis van Menzis iets voor u. Een complete zorgverzekering waar de gemeente aan meebetaalt. Zo bent u goed verzekerd en blijft de premie betaalbaar. Wilt u overstappen naar de Gemeentepolis? U kunt zich aan het einde van ieder jaar aanmelden via www.gezondverzekerd.nl. De gemeente krijgt bericht van uw aanmelding en controleert ieder jaar of u aan de voorwaarden voldoet.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al drie jaar een laag inkomen? En heeft u geen zicht op een hoger inkomen?

Dan kunt u eens per jaar een individuele inkomenstoeslag aanvragen. U krijgt dan extra geld voor spullen die u moeilijk kunt betalen. Bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of televisie. Voor meer informatie: www.tiel.nl/individuele-inkomenstoeslag.

Kindpakket

Sporten, muziekles of een schoolreisje. Als ouder wilt u dat uw kind met alles mee kan doen. Maar soms kunt u het niet betalen. Daarom is er het kindpakket. Het kindpakket geeft financiële hulp voor bijvoorbeeld sportlessen, een computer of fiets voor uw kind. Wilt u weten of u hier recht op heeft? Kijk op www.tiel.nl/kindpakket.

Kwijtschelding lokale belasting

Kunt u uw gemeente- en/of waterschapsbelasting niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan op www.bsr.nl via MijnBSR. Heeft u geen DigiD? Neem contact op met het BSR via 0344 704 704.

Meerkostenregeling

Met een handicap of chronische ziekte heeft u misschien extra zorgkosten.

Vaak kunt u hiervoor een vergoeding van de gemeente krijgen. Dit noemen we de meerkostenregeling. Kijk voor meer informatie op www.tiel.nl/meerkosten

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Wilt u graag sporten? Maar kunt u de sportclub en de nodige sportkleding en andere spullen niet betalen? Misschien kan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpen met een bijdrage. Dit fonds kan ook meebetalen aan cultuurlessen. Benieuwd of u hier recht op heeft? Kijk op www.tiel.nl/volwassenenfonds-sport-cultuur.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk voor alle aanvraagformulieren en voorwaarden op www.tiel.nl/extraatjetiel. Komt u er niet uit? Bel de Sociale Poort: 0344 637 220.


“Soms is het invullen van formulieren te ingewikkeld”

Piet Boekhoudt (86) voelde zich als een vis in het water bij de thuisadministratie van Mozaïek Welzijn. Na een carrière in de baksteenindustrie en een periode waarin hij zijn vrouw heeft verzorgd, was Piet vier jaar vrijwilliger bij Mozaïek. Dit jaar stopte hij ermee. We blikken terug met hem. “Ik ben geen grote financiële deskundige, maar het helpt dat ik ouder ben.”

Een aantal jaren geleden las Piet een artikeltje in de krant. Daarin stond een oproep voor menskracht bij de thuisadministratie. “Het sprak me onmiddellijk aan”, vertelt Piet. “In mei 2019 heb ik mijn eerste klus gedaan. Wat ik veel tegenkwam? Dat de administratie van de mensen die ik begeleidde in de soep was gelopen.”

Oorzaken

Problemen met de administratie kunnen diverse oorzaken hebben: van slordigheid tot ziekte of het overlijden van een partner. Het kan ook een combinatie zijn. “Ik heb een echtpaar begeleid”, herinnert Piet zich. “De vrouw had –netjes uitgedrukt– een uitgavenpatroon dat weinig in de pas liep met de inkomsten. Voor andere mensen was het invullen van de formulieren te ingewikkeld.”

Piet hielp hen van ongeopende brieven in overvolle lades naar overzicht. “Als er veel problemen waren, verwees ik mensen door naar Schuldhulpverlening. Die hielpen dan verder.”

Inzet

Piet vond de begeleiding van Mozaïek altijd prima. “Ik kreeg een mailtje met de vraag of ik mezelf voor iemand wilde inzetten.

Daar lieten ze me altijd de vrije keuze in. Ik kreeg vervolgens via een beveiligde code de gegevens. En dan? Aan de slag. Dat deed ik met heel mijn hart.” Piet is maar liefst vier jaar vrijwilliger geweest bij de thuis- administratie van Mozaïek.

Administratie- en formulierenhulp

De geschoolde vrijwilligers van Mozaïek helpen inwoners om hun financiën op orde te krijgen. Denk aan het op orde brengen van de post. Of het aanvragen van toeslagen en invullen van andere formulieren. Heeft u hulp nodig? Mail naar thuisadminstratie@mozaiekwelzijn.nl
of bel 0344 62 16 07.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: