Voorpagina Voorwoord De Zorgzaak Stichting Welzijnswerk Hoogeveen SWW Hoogeveen Focus op jeugd en jongeren Spelerwijs Roelof van Echten College Interview met Machteld Huber De Westerkim Spinnenwebmodel Delu Je geldzaken in balans Zorgorganisatie Treant Treant Zorggroep Zwembad De Dolfijn - NNCZ Zwembad De Dolfijn NNCZ Stark - Spelerwijs De digitale overheid Bibliotheek Hoogeveen Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus Notarissen - E-health Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus
SAMEN

POSITIEF GEZOND - In de gemeente Hoogeveen

Wie vertrouwt u

uzelf toe?

Misschien hebt u er weleens over nagedacht. Wat gebeurt er als u een zwaar ongeluk krijgt? Of als u ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie maakt dan uw (medische) wensen kenbaar? Of beheert dan uw vermogen?

Volmacht: onvoorwaardelijk vertrouwen

In een levenstestament stelt u vast aan wie u de volmacht geeft in zo’n situatie. U wijst dan één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. Zij kunnen dan in uw plaats uw wensen kenbaar maken. Bijvoorbeeld naar welk verzorgingstehuis u zou willen.

Ook zorgen zij er dan voor dat uw vermogen wordt beheerd op een manier zoals u dat graag wilt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verkoop van uw woning wanneer u daarin niet meer kunt wonen óf aan het doen van schenkingen tijdens leven. Daarnaast  kunt u, wanneer u daar uitdrukkelijke wensen over hebt, een regeling opnemen over bepaalde gevallen waarin u wellicht niet meer medisch behandeld wilt worden.

Verantwoording aan rechter afleggen

Zonder een levenstestament kunnen uw familie en u soms voor vervelende situaties komen te staan. Indien uw partner of ouder geen stukken meer kan tekenen, bijvoorbeeld bij dementie of coma, zal een bewindvoering bij de rechter moeten worden aangevraagd. De rechter kan dan toestemming geven om bijvoorbeeld het huis te verkopen en leveren. Over de verkoopopbrengst en het resterende vermogen dient men dan vervolgens wel jaarlijks verantwoording af te leggen aan de rechter.
Bovendien moet u voor sommige rechtshandelingen apart toestemming vragen. Daarbij is het goed om te weten dat de rechter veelal enkel toeziet op instandhouding van het vermogen van de onderbewindgestelde tot aan de dood, dit ondanks uw mogelijke wens om tijdens leven vermogen over te dragen (bijvoorbeeld aan uw kinderen) en daarmee belastingheffing of zorgbijdragen te beperken of te voorkomen.

Zelf beslissen wie uw zaken regelt?

Het is daarom vaak veel prettiger als uw partner, kinderen en/of iemand anders die u vertrouwt de touwtjes in handen kan/kunnen nemen, wanneer u dit zelf niet meer kunt. Hebt u ook liever dat alles goed geregeld is voor het geval u of uw partner en familieleden iets overkomt? Gaat u dan eens naar een notaris voor meer informatie over het levenstestament.

Meer informatie?

Tijdhof, Daverschot & De Jong
Posthumus Notarissen
Stationsstraat 18, Hoogeveen
Website: www.notariskantoor.nu
Telefoon: 0528-264841

Chatten

met de psycholoog

In Nederland gebruiken jaarlijks zo’n 9 miljoen mensen het internet om hulp te zoeken voor psychische problemen. Helemaal sinds corona is het steeds gebruikelijker om voor deze problemen via de computer professionele hulp te krijgen.

E-health

Bij online hulpverlening (e-health) worden patiënten via het internet geholpen bij hun problemen. Zij kunnen bijvoorbeeld depressief zijn of een eetstoornis hebben. Binnen een afgeschermde online omgeving krijgt de patiënt vragen en oefeningen. Soms hoort het bij de behandeling om daarnaast te chatten/videobellen voor extra ondersteuning, maar dit is bij elke aanbieder van online zelfhulp anders.

Van anoniem tot mobiel

Zo bestaan er e-health aanbieders waarbij de patiënt anoniem een traject kan doorlopen zonder dat de huisarts of zorgverzekeraar hiervan op de hoogte wordt gesteld. Andere online therapie platformen doen aan ‘blended care’, waarbij ze e-health combineren met klassieke begeleiding. Tegenwoordig is het ook mogelijk om via een app een e-health cursus te doen.

Nieuw onderdeel

E-health is voor zowel hulpverleners als patiënten een relatief nieuw onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wijst online hulpverleners erop dat ze extra oplettend moeten zijn wanneer zij via e-mail of chat contact hebben met hun patiënten. Psychologen kunnen informatie mislopen die ze normaal gesproken halen uit lichaamstaal.

Groot aanbod

Voor veel mensen kan e-health een uitkomst zijn, omdat er talloze mogelijkheden zijn op gebied van begeleiding, privacy en kosten. Denk je dat e-health een manier kan zijn om jouw psychische klachten te verhelpen? Informeer jezelf dan goed over de verschillende behandelingen en de aanbieders. Dit kan bijvoorbeeld via je eigen huisarts.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: