Voorpagina Voorwoord De Zorgzaak Stichting Welzijnswerk Hoogeveen SWW Hoogeveen Focus op jeugd en jongeren Spelerwijs Roelof van Echten College Interview met Machteld Huber De Westerkim Spinnenwebmodel Delu Je geldzaken in balans Zorgorganisatie Treant Treant Zorggroep Zwembad De Dolfijn - NNCZ Zwembad De Dolfijn NNCZ Stark - Spelerwijs De digitale overheid Bibliotheek Hoogeveen Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus Notarissen - E-health Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus
SAMEN

POSITIEF GEZOND - In de gemeente Hoogeveen

Een leven lang plezier en veiligheid

in en rond water

Kinderen jong aan water laten wennen heeft positieve effecten op hun motorische vaardigheden, zelfvertrouwen, waterveiligheid en algehele ontwikkeling. Het legt een waardevolle basis voor een leven lang plezier en veiligheid in en rond water.

Bovendien biedt water speelse mogelijkheden voor cognitieve en sociale ontwikkeling. Het stimuleert de zintuigen, bevordert de sociale interactie en biedt een omgeving waarin kinderen creatief kunnen spelen en leren. Om hier al jong op in te spelen, bieden wij baby- en peuterzwemmen aan waarna ze door kunnen stromen naar het Zwem ABC. Het C diploma staat voor de Nationale Norm Zwemveiligheid. We spraken met een ouder over haar ervaringen.

Ervaringsverhaal ouder: “Mijn dochter zwemt al op dit moment voor haar B diploma. De zwemonderwijzers kijken goed naar het kind, wat heeft het nodig om goed te leren zwemmen. De zwemonderwijzers weten waar ze het over hebben en geven tips over wat te doen als we gaan vrij-zwemmen en wat willen gaan oefenen. Tijdens de zwemles heeft mijn dochter een vriendinnetje erbij gekregen waar regelmatig mee gespeeld wordt buiten de zwemles om. Als ze haar diploma’s heeft durf ik haar met een gerust hart mee te laten gaan met een ‘zwemfeestje’.”

Meer informatie?

Uiteraard kunt u ook voor andere diensten bij ons terecht. Neem eens een kijkje op: www.zwembaddedolfijn.nl of download de gratis ‘sportcom’ app en kies voor ons bedrijf.


aantal ouderen met een hulpvraag

gaat sterk groeien; kansen!

Onze samenlevingsopbouw is sterk aan het veranderen. De groep ouderen groeit zeer sterk en naar verhouding neemt het aantal jongeren af. Dat is een gegeven waar we nu en de komende tientallen jaren mee om moeten gaan met elkaar. Steeds vaker horen we negatieve effecten van deze ontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld dat zorgkosten verdubbelen, er onvoldoende professionals zijn om groei van hulpvragen op te vangen en we niet weten waar deze ouderen moeten gaan wonen.

Zorgzaam samenleven

Laten we samen gaan uitvinden hoe we met elkaar fijn kunnen samenleven met dit gegeven, hoe ouderen ertoe kunnen blijven doen en hoe iedereen een bijdrage kan blijven leveren aan fijn en zorgzaam samenleven. Een oudere die met pensioen gaat, is immers niet meteen een oudere die een hulpvraag heeft, maar in ons deel van de wereld vaak nog heel veel gezonde actieve jaren heeft. Ook ouderen die wel een hulpvraag ontwikkelen, zijn niet alleen maar ouderen met een hulpvraag, maar ook zij kunnen van betekenis zijn voor hun omgeving.

Omgaan met vraagstukken

Een mooi voorbeeld deed zich kortgeleden voor; een 40-jarige actieve zorgprofessional met jonge kinderen op de basisschool en zelf, naast werk, ook studerend gaf aan dat zij niet veel ruimte had om nog meer taken voor mensen uit de buurt op zich te nemen. Ze vroeg vervolgens of ouderen, van een dagontmoeting, voor de school van haar kinderen de Sintcadeautjes wilden inpakken, zodat zij tijd had voor iemand in de buurt die haar hulp nodig had. Dit werd meteen naar tevredenheid van iedereen opgelost. Iedereen blij, meer mensen geholpen en de ouderen, die een hulpvraag hebben waarvoor ze naar de dagontmoeting gaan, hebben het gevoel dat ze nog meetellen en kunnen bijdragen aan fijn en zorgzaam samenleven. Deze wijze van omgaan met vraagstukken is niet alleen van toepassing op ouderen, maar op ons allemaal.

De NNCZ wil een bijdrage leveren aan het nadenken over hoe we in de nieuwe situatie van onze samenleving gezamenlijk met inwoners van wijken en dorpen een vangnet kunnen leggen onder mensen met een hulpvraag.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: