Voorpagina Voorwoord De Zorgzaak Stichting Welzijnswerk Hoogeveen SWW Hoogeveen Focus op jeugd en jongeren Spelerwijs Roelof van Echten College Interview met Machteld Huber De Westerkim Spinnenwebmodel Delu Je geldzaken in balans Zorgorganisatie Treant Treant Zorggroep Zwembad De Dolfijn - NNCZ Zwembad De Dolfijn NNCZ Stark - Spelerwijs De digitale overheid Bibliotheek Hoogeveen Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus Notarissen - E-health Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus
SAMEN

POSITIEF GEZOND - In de gemeente Hoogeveen

Project Positieve Gezondheid gaat uit van mogelijkheden en eigen regie

Andere benadering van ouderen levert mooie dingen op

Beter kijken naar de wensen van ouderen, eigen regie laten voeren en een grotere rol voor familie. Dat zijn enkele doelen van het project Positieve Gezondheid waarmee zorgorganisatie Treant in 2022 begonnen is. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat de cliënten prettiger in het leven staan.

“Je kijkt met een andere bril naar de cliënten”, zegt manager ouderenzorg Ailina Heitmeijer van Treant. “We hebben nogal eens de neiging in de zorg om met een medische of verzorgende blik naar ouderen te kijken, maar er zijn meer aspecten belangrijk. Bijvoorbeeld het meedoen, of onderdeel zijn van bepaalde activiteiten. We kijken naar de totale mens.”

Bewust

In woonzorgcentrum Bilderdijk in Hoogeveen werden anderhalf jaar geleden de eerste stappen gezet. “Een aantal van onze medewerkers heeft een training gevolgd”, zegt locatiehoofd Cindy Zomer. “Dat begon heel simpel: kijk eens naar jezelf. Hoe sta ik in het leven, wat vind ik belangrijk? Op zo’n manier word je je ervan bewust dat je een denkkader hebt. En ook dat dat weleens zou kunnen verschillen van hoe andere mensen in het leven staan.”

Ailina Heitmeijer vult aan: “We zijn in de zorg gewend om te zorgen voor mensen, dat zit in veel medewerkers en dat heeft ook de focus op de opleidingen. Maar voortschrijdend inzicht leert ons dat het ook anders kan, door meer te kijken naar de mogelijkheden en niet uit te gaan van de beperkingen.”

Ailina Heitmeijer

Gezond en gelukkig

De basis voor deze denkwijze is gelegd door Machteld Huber, die in 2015 het Institute for Positive Health (IPH) oprichtte. IPH wil de beweging naar Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Het doel is van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld te maken. Een Blue Zone is een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven.

Positieve Gezondheid kent zes aspecten: mentaal welbevinden, zingeving, meedoen, kwaliteit van leven, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties. Door daar over na te denken komt duidelijk in beeld of mensen gelukkig zijn, of zich bijvoorbeeld eenzaam voelen. Ook wordt helder of het lukt om de dagelijkse dingen als bijvoorbeeld het huishouden te doen, en of ze plezier aan hun bezigheden beleven. Ook zorgverleners krijgen zo waardevolle inzichten. Zo wordt het makkelijker om het gesprek aan te gaan en samen naar mogelijkheden te zoeken.

Familie belangrijk

Cruciaal bij Positieve Gezondheid is volgens Heitmeijer en Zomer het eigen netwerk van de oudere. Manager ouderenzorg Heitmeijer: “De rol voor familie en ook verwanten en vrienden is belangrijk. Als iemand bij ons komt wonen, zijn de banden niet in één knip doorgesneden. De rol voor het netwerk blijft. De regie blijft bij de cliënt, de familie blijft betrokken en als professionals ondersteunen wij dat netwerk. Het is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Cindy Zomer

Zo kan familie bijvoorbeeld mee met een ziekenhuisbezoek, maar kan het ook zijn dat ze plantjes verzorgen of de post uit de bus halen. Locatiehoofd Cindy Zomer: “Als we het gesprek aangaan met de familie kijken we ook altijd wat hun rol was voordat hun naaste bij ons kwam wonen en of dat voortgezet kan worden. Het is goed om het gesprek daarover met elkaar aan te gaan.”

Eitje bakken

Volgens Zomer zijn de reacties van zowel de ouderen, familieleden als de medewerkers positief. “Mensen vinden het fijn om zelf de regie te hebben en er komen ook mooie gesprekken op gang. Zo gaf iemand aan dat ze graag een eitje zou willen bakken op haar kamer, maar dat dat niet meer ging. Een ander zei toen dat zij dat wel wilde doen en zo is er iets moois tot stand gekomen.”

Een ander voorbeeld is dat een bewoonster enthousiast miniatuurtenten breide, maar het jammer vond dat ze daar verder niet zo veel mee kon doen. Toen ze dat aangaf, kwam een ander met het idee om ze aan elkaar te naaien en er dekens van te maken. “Zo krijg je meer verbinding tussen mensen”, zegt Zomer.

Beter inspelen

Heitmeijer: “Wanneer je de wensen van een ander duidelijk hebt, kun je als medewerker beter inspelen op de behoeftes. Als iemand onrustig is en je weet dat hij erg van klassieke muziek houdt, dan kun je zorgen dat hij een koptelefoon krijgt met zijn muziek. Dat zorgt voor meer kwaliteit in het leven.”

Locatiehoofd Cindy Zomer van Bilderdijk tenslotte: “We horen van cliënten terug dat ze zich waardevoller voelen, merken dat ze er meer toe doen en ook dat ze meer betekenis hebben voor een ander.”

Meer informatie?

www.treant.nl

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: