Voorpagina Voorwoord De Zorgzaak Stichting Welzijnswerk Hoogeveen SWW Hoogeveen Focus op jeugd en jongeren Spelerwijs Roelof van Echten College Interview met Machteld Huber De Westerkim Spinnenwebmodel Delu Je geldzaken in balans Zorgorganisatie Treant Treant Zorggroep Zwembad De Dolfijn - NNCZ Zwembad De Dolfijn NNCZ Stark - Spelerwijs De digitale overheid Bibliotheek Hoogeveen Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus Notarissen - E-health Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus
Wij zijn kinderopvang Spelerwijs uit Hoogeveen!
Wij bieden kinderopvang in de gemeente Hoogeveen aan: kinderopvang van 0 tot 4 jaar, peuteropvang van 2,4 tot 4 jaar, BSO van 4 tot 12 jaar en gastouderopvang van 0 tot 12 jaar. Op alle soorten opvang werken we met gediplomeerde pedagogisch medewerkers en met het programma Uk & Puk en bereiden we de jongste kinderen spelenderwijs voor op het basisonderwijs.

Spelenderwijs richting onderwijs
Bij ons bereiden we uw kind goed voor op het basisonderwijs. We willen de overgang naar groep 1 zo soepel mogelijk laten verlopen. Spelerwijs en het basisonderwijs hebben elkaar daarbij nodig.

We werken met het taalprogramma Uk & Puk
Dat is speciaal ontwikkeld voor baby´s en peuters en richt zich breed op hun ontwikkeling. Het is bewezen dat dit effectief is voor hun ontwikkeling. Heel belangrijk daarbij is de taalontwikkeling.

Wij zorgen voor kwalitatieve kinderopvang
Spelerwijs en het basisonderwijs zetten zich samen in voor een goede start van uw kind in groep 1. Ook wanneer uw kind extra zorg en begeleiding nodig heeft in het reguliere basisonderwijs.
Gediplomeerde pedagogisch medewerkers
Wij vinden aandacht voor uw kind heel belangrijk. Daarom is er altijd voor ieder kind een mentor. Een mentor is het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de ouder en het kind.

Samen spelen, samen leren, ontdekken en uitproberen
Wat we vooral willen is dat kinderen het fijn hebben en spelen leren en gezond opgroeien. We zijn blij dat er een mooie samenwerking is met het onderwijs en met 22 locaties in de gemeente Hoogeveen is kinderopvang Spelerwijs breed toegankelijk.

Spelerwijs Hoogeveen • Stoekeplein 1a • 7902 HM Hoogeveen • 0528 23 11 14www.spelerwijs-hoogeveen.nl