Voorpagina Voorwoord De Zorgzaak Stichting Welzijnswerk Hoogeveen SWW Hoogeveen Focus op jeugd en jongeren Spelerwijs Roelof van Echten College Interview met Machteld Huber De Westerkim Spinnenwebmodel Delu Je geldzaken in balans Zorgorganisatie Treant Treant Zorggroep Zwembad De Dolfijn - NNCZ Zwembad De Dolfijn NNCZ Stark - Spelerwijs De digitale overheid Bibliotheek Hoogeveen Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus Notarissen - E-health Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus
SAMEN

POSITIEF GEZOND - In de gemeente Hoogeveen

Inclusiever onderwijs

de droom van onderwijsconcept Eduwiek

Al zeven jaar bouwen de vijf Eduwiek-partners samen aan een inclusief onderwijsconcept waarin het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van leerlingen. “Een inclusieve school waar verschillende vormen van onderwijs, zorg en begeleiding vloeiend samenkomen, waar iedereen meedoet en waar iedereen volop kansen heeft om zich te ontwikkelen… daar dromen we van binnen Eduwiek”, zegt RENN4-bestuurder Jeep Jonker. “Wij zijn samen Eduwiek!”

Inclusief onderwijs betekent onder andere dat Eduwiek leerlingen de kans geeft om over de grenzen van de betrokken scholen te leren en zich te ontwikkelen. “Zo kunnen leerlingen uit het speciaal onderwijs het beroepsgerichte programma van het vmbo volgen en een volwaardig vmbo-diploma halen. Leerlingen van het Roelof van Echten College (RvEC) kunnen begeleiding krijgen vanuit het speciaal onderwijs, als – door ingewikkelde omstandigheden – het volgen van het reguliere onderwijsprogramma niet lukt. Als we niet met elkaar Eduwiek waren geweest, was deze bundeling van onderwijs, zorg en begeleiding nooit gelukt”, vervolgt Jeep. Toch denkt Jeep, net als RvEC-bestuurder Albert Weishaupt, dat de Eduwiek-partners nog meer voor leerlingen kunnen betekenen dan ze de afgelopen jaren al gedaan hebben. “Binnen Eduwiek bieden we onderwijs en begeleiding zonder grenzen of drempels, passend bij de talenten en behoeften van iedere leerling. We werken vaak alsof we één organisatie zijn, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit een onmisbare stap is om samen inclusiever onderwijs te realiseren.”

Praktijkvoorbeeld: havo/vwo-brugklas met extra begeleiding

Kinderen groeien op in een samenleving waarin inclusie helaas nog niet vanzelfsprekend is. De school is de bouwplaats van de samenleving. Kinderen kunnen daarin ervaren dat een inclusieve samenwerking – waarin het niet uitmaakt wat je achtergrond is, iedereen meedoet en kansen heeft om zich te ontwikkelen – een betere samenleving is. Jeep: “Binnen Eduwiek willen we zo min mogelijk werken vanuit de schotten van de eigen organisaties en zo min mogelijk denken in ‘hokjes’. Natuurlijk brengt elke Eduwiek-partner een bepaalde eigenheid met zich mee, maar het Eduwiek-concept moet steeds sterker overal doorheen lopen.” De 1hvE-brugklas op locatie Bentinckspark is daarvan een mooi voorbeeld. Coördinator Caroline van Haeringen vertelt: “Eduwiek wordt vaak gekoppeld aan locatie Voltastraat, maar het totale aanbod van onderwijs, zorg en begeleiding geldt voor alle leerlingen.

Dus ook voor de havo- en vwo-leerlingen op locatie Bentinckspark. Ook daar zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in hun reguliere leerroute. Zij lopen bijvoorbeeld vast in het onderwijs omdat voor hen de klas te groot is, er te veel wisselingen van docenten en lokalen zijn of omdat ze gebaat zijn bij meer structuur. Daarom zijn we dit schooljaar gestart met de leerroute 1hvE, voor leerlingen die havo/vwo-niveau en een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben. Deze kleine brugklas krijgt les in een vast lokaal, vakdocenten van het RvEC komen naar de klas toe en de mentor van RENN4 is de hele dag aanwezig in de klas.


We werken met een vaste dagstructuur. Voor een aantal vakken staan minder lesuren in het lesrooster, zodat er meer tijd vrijkomt om zelfstandig – met begeleiding van de mentor – te werken. Leerlingen kunnen hierdoor meer op eigen tempo leren en ontwikkelen.”

Samen op ontdekkingstocht

Het doel van de 1hvE-klas is dat leerlingen instromen in een reguliere klas op locatie Bentinckspark. “Per leerling bekijken we wanneer er (gedeeltelijk) geschakeld kan worden met een reguliere klas. Voor leerlingen die (nog) niet kunnen schakelen, wordt de leerroute meerdere jaren aangeboden. Uiteindelijk hopen we dat ook deze leerlingen met een havo- of vwo-diploma van school gaan. De weg ernaartoe loopt anders en biedt leerlingen tijd en ruimte om op hun eigen manier te ontwikkelen”, zegt Caroline. “We willen leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben zo goed mogelijk helpen. Dat betekent dat we als leerlingen, ouders en scholen samen op een ontdekkingstocht gaan en onderweg gaan evalueren, improviseren en bijstellen. Ook hiervoor geldt: wij zijn samen Eduwiek!”

Eduwiek: samen waar het kan, apart als het moet

Eduwiek is een onderwijsconcept waarin regulier en speciaal voortgezet onderwijs elkaar versterken. Het totale aanbod aan onderwijs, begeleiding en zorg is beschikbaar voor iedere leerling. Het Roelof van Echten College, RENN4, Ambiq, Onderwijscentrum de Twijn en Kentalis zijn partners binnen Eduwiek.

Meer weten?

www.rvec.nl

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: