Voorpagina Voorwoord De Zorgzaak Stichting Welzijnswerk Hoogeveen SWW Hoogeveen Focus op jeugd en jongeren Spelerwijs Roelof van Echten College Interview met Machteld Huber De Westerkim Spinnenwebmodel Delu Je geldzaken in balans Zorgorganisatie Treant Treant Zorggroep Zwembad De Dolfijn - NNCZ Zwembad De Dolfijn NNCZ Stark - Spelerwijs De digitale overheid Bibliotheek Hoogeveen Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus Notarissen - E-health Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus
SAMEN

POSITIEF GEZOND - In de gemeente Hoogeveen

Beste inwoners van de gemeente

Hoogeveen

VOOR U LIGT DE INFORMATIEKRANT ‘SAMEN POSITIEF GEZOND IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN’. EEN KRANT VOL MET INSPIRERENDE VERHALEN, TIPS EN INFORMATIE OVER DE TOEGANG TOT ZORG, WELZIJN EN ONDERSTEUNING IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN EN WAT DE MOGELIJKHEDEN ZIJN DIE HOREN BIJ DE METHODIEK VAN POSITIEVE GEZONDHEID VAN MACHTELD HUBER.

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

In deze informatiekrant leest u als inwoner van de gemeente Hoogeveen hoe belangrijke organisaties uit het werkveld bezig zijn de inwoners maximaal te ondersteunen en te activeren.

Zo schrijft bijvoorbeeld Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) hoe zij in buurten, dorpen en wijken actief zijn om inwoners te ondersteunen bij de eigen mogelijkheden. Treant laat zien hoe een andere benadering van ouderen mooie dingen oplevert en nog vele andere belangrijke namen uit Hoogeveen laten zien dat er veel kansen en mogelijkheden zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan de Bibliotheek en hun rol.

We hopen dat deze krant u goed wegwijs maakt in de verschillende mogelijkheden. Dat u weet waar u heen kunt wanneer u hulp of ondersteuning nodig heeft. Mocht u toch nog een vraag hebben waar u niet alleen uitkomt? Twijfel dan niet en neem contact op met de diverse organisaties, voor uzelf of voor een ander.

Veel leesplezier!

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Hoogeveen.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Maart 2024

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: