Voorpagina Voorwoord Keep in Touch Hulpverlening Sport en cultuur in Goeree Overflakkee Benschop Figee Notarissen Dorp van morgen Oost West Wonen Jongeren Op Gezond Gewicht Jan Arends Peuteropvang - Leerlijn Groepshulp Kinderopvang Kibeo Stichting Sjaloom Zorg - E-health Stichting Sjaloom Zorg Careyn - Zuidwester Careyn Eigenz Kibeo - Stichting ZIJN Stichting ZIJN
in de gemeente Goeree-Overflakkee 

Digitaal sport- en cultuurloket ondersteunt sport- en cultuurverenigingen op Goeree-Overflakkee

Sport- en cultuurverenigingen op Goeree-Overflakkee hebben sinds kort een nieuw digitaal loket tot hun beschikking: het sport- en cultuurloket. Het loket, opgezet door gemeente Goeree-Overflakkee, geeft antwoord op tal van vragen en uitdagingen die binnen de sport- en cultuursector spelen.

Als sport- of cultuurvereniging is het niet altijd even eenvoudig om de juiste informatie te vinden. Waar en aan wie stelt u bijvoorbeeld uw vragen over subsidiemogelijkheden en vergunningen? Het digitale sport- en cultuurloket biedt hierin de oplossing. Alle informatie wordt hier, per onderwerp, overzichtelijk weergegeven. Wanneer dit in sommige gevallen niet toereikend is kan er snel en op een laagdrempelige manier contact worden opgenomen met de gemeente. Door vragen te stellen aan een direct contactpersoon kunnen deze snel worden beantwoord.

Het digitale sport- en cultuurloket is er niet alleen voor verenigingen

Ook inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen er terecht met vragen over sport en cultuur. Of het nu gaat om het vinden van een lokale sportvereniging, informatie over culturele evenementen of andere zaken, het digitale loket staat tot hun beschikking. Inwoners kunnen daarnaast ook terecht op de website ‘Samen0187’ (www.samen0187.nl) voor verdere informatie over sport en cultuur in de gemeente.

Verenigingen en inwoners kunnen beleidsplannen van sport en cultuur downloaden en inzien

Zo blijven ze via het digitale sport- en cultuurloket op de hoogte van de toekomstige plannen en ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee.

Het digitale sport- en cultuurloket bezoeken?

Ga naar www.goeree-overflakkee.nl/sportencultuurloket.

In de dorpen op Goeree-Overflakkee gebeurt een heleboel!

In de dorpen en buurtschappen op Goeree-Overflakkee worden veel initiatieven ontwikkeld. Tal van verenigingen, stichtingen én inwoners zetten zich in voor hun dorp. Op het gebied van onder meer sport, cultuur, zorg voor elkaar of leefbaarheid. Samen iets organiseren versterkt de onderlinge betrokkenheid en vergroot het omzien naar elkaar.

Inwoners weten wat er nodig is om de leefbaarheid in hun eigen dorp te vergroten

Op basis daarvan worden er door het jaar heen uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het op de vrijdagavond organiseren van voetbal voor de jeugd uit het dorp, de jaarlijkse organisatie van Koningsdag, maar ook de herdenking van de Watersnoodramp en dodenherdenking op 4 mei. Er zijn op Goeree-Overflakkee meerdere voorbeelden te vinden van initiatieven die het dorpsgevoel versterken. Zo worden straten opgefleurd door het gezamenlijk ophangen van bloembakken, wordt de buurt ontdaan van zwerfafval door bewoners en scholen en gaan kinderen de straat op om handtekeningen te verzamelen voor een nieuwe speelplaats.

Dorpsraden kunnen initiatieven, die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, verder helpen

Bijvoorbeeld door middel van een financiële bijdrage. Ieder dorp heeft namelijk een eigen budget. Het budget wordt beschikbaar gesteld door gemeente Goeree-Overflakkee. De dorpsraad beheert het budget. Zij stelt jaarlijks met zoveel mogelijk partijen uit het dorp het plan op voor het komende jaar.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zich inzetten voor hun dorp

De binnen de gemeente werkzame Contactfunctionarissen Dorpsgericht Werken hebben daarom korte lijntjes met de dorpsraden. Ze zetten zich vanuit hun functie in voor de verbinding tussen dorp en gemeente en het versterken van de leefbaarheid in het dorp. Graag komen ze in contact met initiatiefnemers en denken ze mee over hoe een initiatief voor een wijk of voor het hele dorp verder kan worden geholpen.

Heeft u een initiatief en komt u graag in contact met één van de Contactfunctionarissen? Stuur dan een e-mail naar:

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: