Voorpagina Voorwoord Keep in Touch Hulpverlening Sport en cultuur in Goeree Overflakkee Benschop Figee Notarissen Dorp van morgen Oost West Wonen Jongeren Op Gezond Gewicht Jan Arends Peuteropvang - Leerlijn Groepshulp Kinderopvang Kibeo Stichting Sjaloom Zorg - E-health Stichting Sjaloom Zorg Careyn - Zuidwester Careyn Eigenz Kibeo - Stichting ZIJN Stichting ZIJN

Wil jij begeleiding bij de uitdagingen die je ondervindt door autisme? Wij begeleiden en helpen je overzicht te krijgen. Om zo te komen tot verbeteringen en ontwikkeling. Onze zorgprofessionals staan je bij om weer tot bloei te komen. 


Iedereen kan leren!

Met het inzetten van gepassioneerde zorgprofessionals is het mogelijk om samen te ontdekken. Samen vaststellen en onderzoeken welke geschikte aanpassing(en) in het dagelijks leven bij kunnen dragen, aan een tevredener, gelukkiger en weerbaarder gevoel.


Keep in Touch – thuisbegeleiding

Het openstellen van je huis voor een zorgprofessional is vooral in het begin een mooi maar intensief proces. De zorgvrager zal samen met de professional de knelpunten in kaart brengen, uitspreken en verwoorden. Dit om vervolgens in te zetten op een haalbaar resultaat.

Ouders zijn de ervaringsdeskundigen als het gaat om hun kind(eren). Ouders behouden daarom altijd de regie. Broertjes en zusjes in het gezin hebben doorgaans ook behoefte aan uitleg en ondersteuning. Anders met elkaar omgaan – elkaar beter begrijpen – geeft vaak al een stuk verlichting.


Keep in Touch – begeleiding op school

Wij bieden individuele begeleiding op school, aan de zorgleerling met onderwijs-gedragsproblematiek. Je kunt hierbij denken aan; een shadow-begeleiding in de klas voor de zorgleerling. 


Wij observeren in de klas, geven advies en raad om bredere kennis te verschaffen in de omgang met de zorgleerling. We leren de zorgleerling vaardigheden zoals: leren - leren, plannen en organiseren en reguleren van gedrag. Door het bieden van nabijheid kan gedrag aangestuurd worden.


Herkent u zich in de bovenstaande problematiek, neem dan gerust contact op met Keep in Touch

06 5330 2674www.keepintouch-hulpverlening.nl


- Oprecht - Betrokken - Vertrouwd -