Voorpagina Voorwoord Keep in Touch Hulpverlening Sport en cultuur in Goeree Overflakkee Benschop Figee Notarissen Dorp van morgen Oost West Wonen Jongeren Op Gezond Gewicht Jan Arends Peuteropvang - Leerlijn Groepshulp Kinderopvang Kibeo Stichting Sjaloom Zorg - E-health Stichting Sjaloom Zorg Careyn - Zuidwester Careyn Eigenz Kibeo - Stichting ZIJN Stichting ZIJN
in de gemeente Goeree-Overflakkee 

In het ‘Dorp van Morgen’ Achthuizen werken inwoners samen met verenigingen, kerken, de gemeente en welzijns- en zorgorganisaties

Begin 2022 heeft vanuit het programma Toekomstbestendig leven - een programma waarbij lokale organisaties samenwerken om Goeree-Overflakkee voor te bereiden op een verouderende maatschappij - één van de werkgroepen zich gericht op een ander zorg- en dienstenaanbod. Het doel hierbij is om zorg en welzijn toegankelijk te houden voor iedereen. Een periode van brainstormen en het opdoen van inspiratie volgde. De werkgroep concludeerde al snel dat het niet nodig is om een ander zorg- en dienstenaanbod te bedenken. Het gaat er vooral om het bestaande anders te gaan doen en dat aan te laten sluiten bij de behoeften van de inwoners. Waar kun je dan beter beginnen dan in een van de dorpen zelf? Zo is het Dorp van Morgen ontstaan.

Eind 2022 werd Achthuizen onthuld als dorp van morgen

De keuze viel op Achthuizen omdat dit dorp de meeste ideeën presenteerde op de 3 pijlers preventie, participatie en innovatie. Daarnaast willen de inwoners en de dorpsraad zich hier actief voor inzetten. Ook is er sprake van een gevoel van verbondenheid en is er al draagvlak aanwezig.

Samenwerken

In het Dorp van Morgen werken inwoners, verenigingen, kerken, de gemeente en welzijns- en zorgorganisaties met elkaar samen. Ze zorgen voor én met elkaar, waarbij aandacht is voor de praktische kant, maar ook de geestelijke en fysieke kant. Denk aan een actief verenigingsleven en een levensloopbestendige woning. Burenhulp is vanzelfsprekend en als inzet van mantelzorg en (digitale) hulpmiddelen niet meer toereikend is, wordt professionele hulp ingeschakeld. Zo blijft het dorp een fijne plek om te wonen en te leven. In een gemeenschap waar u ertoe doet en waar u naar elkaar omkijkt.

Het eiland van morgen

In een klein dorp als Achthuizen met weinig voorzieningen is omzien naar elkaar erg belangrijk. Er worden allerlei ideeën bedacht om zowel jong als oud een mooie plek te kunnen bieden. Tijdens de pilot die dit jaar loopt worden in Achthuizen allerlei activiteiten op het gebied van preventie, welzijn en zorg getest en uitgeprobeerd om te kijken wat het beste werkt. Een mooi voorbeeld hiervan is de D’8 Huiskamer. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud en een succes gebleken als het gaat om het creëren van verbinding tussen inwoners, maar ook tussen professionals en inwoners. Het is de bedoeling om na dit jaar te evalueren en dan dit principe ook toe te passen in andere dorpen op Goeree-Overflakkee. Zo wil men uiteindelijk komen tot ‘Het Eiland van Morgen’.

Preventie, participatie, innovatie

Het Dorp van Morgen leunt op 3 pijlers, de zogeheten PPI: preventie, participatie en innovatie.

Met deze pijlers gaat er gewerkt worden aan herstel van zelfredzaamheid, meer naar elkaar omkijken en het slimmer benutten van technologie. Van deze zaken is namelijk al bewezen dat het bijdraagt aan langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

De Goede Nieuwe Tijd

Het Dorp van Morgen is één van de initiatieven die onder De Goede Nieuwe Tijd vlag wordt uitgerold op Goeree-Overflakkee. De Goede Nieuwe Tijd is een bewustwordingscampagne opgezet door betrokken lokale organisaties die inwoners en andere organisaties willen voorbereiden op de toekomst. Ze roepen iedereen op Goeree-Overflakkee op om het gesprek aan te gaan. Stel uzelf vragen over uw oude dag, bespreek dit met anderen en bedenk hoe u uw wensen waar kunt maken. Samen maken we De Goede Nieuwe Tijd.

Kijk op www.degoedenieuwetijd.nl en doe ook mee!

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: