Voorpagina Voorwoord De Vijverhof Voel je goed! Adviesgroep Sociaal Domein Meedoen voelt goed. Ook voor kinderen! Leger des Heils - Aida Welzijn Capelle: altijd in de buurt Welzijn Capelle Goede ondersteuning en zorg voor ouderen Hess Uitvaartzorg Helpen maakt het leven leuker! Wij zijn er voor mantelzorgers Huizen van de Wijk De Vijverhof - CJG Capelle aan den IJssel Sportief Capelle - IJsselland Ziekenhuis IJsselland Ziekenhuis Bibliotheek aan den IJssel - E-health Eenzaamheid onder jongeren Stichting JOZ Capelle

JOZ in Capelle aan den IJssel

De inzet van het jongerenwerk in Capelle richt zich voornamelijk op het veilig laten opgroeien van de jeugd. Hierbij zitten wij op het snijvlak van preventie en repressie. Wij vinden dat de jeugd onze inzet bepaald. Daarom bevinden onze jongerenwerkers zich zowel op straat, op school als online op de verschillende social media kanalen. Hier werken we op tijdstippen wanneer de jeugd ook actief is tot in de avonduren. Het terugdringen van jeugdoverlast is ook een onderdeel waar wij werk van maken. De nadruk bij het terugdringen hiervan ligt op preventie. Door contact te maken met deze jongeren, die zich in toenemende mate in de straatcultuur begeven, proberen we vertrouwensrelaties op te bouwen. Vanuit wederzijds vertrouwen proberen we vervolgens hun dagbesteding, talenten en behoeftes in kaart te krijgen. Deze koppelen we aan bestaand aanbod, of we ondersteunen hen bij het creƫren van dit aanbod. Het uiteindelijk doel is om jongeren te activeren, stimuleren en te faciliteren tot een actief burgerschap.

Om dit mogelijk te maken is samenwerking op lokaal niveau van essentieel belang. JOZ vormt de rol als verbinder doordat ze aanwezig is in de haarvaten van de wijk, naast alle VO scholen in Capelle. Zo is er aan de ene kant structurele samenwerking met alle veiligheidspartners. Anderzijds is er dagelijks contact met onderwijs- en zorgpartners. Op deze manier verbinden we de domeinen onderwijs, zorg, welzijn en veilig met elkaar.

Doelgroep

JOZ richt zich op jongeren tussen de 12 en 24 jaar in de gemeente Capelle. Hierbij is specifieke aandacht voor jeugdigen die te maken hebben met (meerdere) risicofactoren in relatie tot hun opvoedingsklimaat. De expertise van onze jongerenwerkers ligt op het contact maken met deze doelgroep, het signaleren van deze factoren en de praktische afhandeling hiervan.

Stichting JOZ

Schoonderloostraat 68
3024 TX Rotterdam
T 010 3039040
W www.stichtingjoz.nl

Instagram: stichtingjoz

Instagram; volg de jongerenwerkers op
Joz_Charlie,
Joz_Amanda,
Joz_Alex