Voorpagina Voorwoord De Vijverhof Voel je goed! Adviesgroep Sociaal Domein Meedoen voelt goed. Ook voor kinderen! Leger des Heils - Aida Welzijn Capelle: altijd in de buurt Welzijn Capelle Goede ondersteuning en zorg voor ouderen Hess Uitvaartzorg Helpen maakt het leven leuker! Wij zijn er voor mantelzorgers Huizen van de Wijk De Vijverhof - CJG Capelle aan den IJssel Sportief Capelle - IJsselland Ziekenhuis IJsselland Ziekenhuis Bibliotheek aan den IJssel - E-health Eenzaamheid onder jongeren Stichting JOZ Capelle
in de gemeente Capelle aan den IJssel staan bewoners er niet alleen voor

Beste bewoners,

In Capelle aan den IJssel staan gezondheid en welzijn hoog op de agenda van het college van burgemeester en wethouders. Drie wethouders, Marc Wilson, Harriët Westerdijk en Eric Faassen hebben in hun portefeuilles onderdelen om hulp en ondersteuning te bieden.

Voelt u zich wel eens ongezond? Eenzaam? Of heeft u bijvoorbeeld zorgen over geld? Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Iemand kan zich ongezond voelen door allerlei oorzaken, bijvoorbeeld te weinig beweging. Of dat nu is door te weinig tijd of doordat de financiële middelen ontbreken. Je bent dan (nog) niet ziek, maar gezond voel je je niet.

Welzijn is tevreden zijn met je leven en je gezond voelen. Er hoeft lichamelijk niets aan de hand te zijn, terwijl het gevoel van goed voelen ver weg is. Misschien ontbreekt sociaal contact, leef je in armoede en zijn de eindjes niet meer aan elkaar te knopen of kan een kind niet opgroeien met dezelfde kansen en mogelijkheden als leeftijdsgenootjes.

Daarom hebben we in Capelle een breed pakket aan maatregelen om mensen te helpen die een zetje kunnen gebruiken. Dat doen we door bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zodat jongeren mee kunnen doen en binnen de lijnen staan en niet er buiten.

Of door tijdig problemen te ontdekken via het Capelse CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en ouders/verzorgers met de juiste verwijzing zorg voor hun kinderen te bieden. Of door mantelzorgers te ondersteunen bij hun ontzettend belangrijke inzet. Of door de Capellenaar die het nodig heeft met Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) -middelen te helpen om zelfstandig te blijven wonen en om mee te doen in de samenleving. Er zijn veel mogelijkheden in Capelle. En we staan er gelukkig niet alleen voor.

Samen met Sportief Capelle, Stichting Welzijn Capelle, Allantie tegen Eenzaamheid en tientallen andere organisaties willen wij u, de Capellenaar helpen. Zorg en ondersteuning bieden. Voor u ligt een uitgave vol informatie. U staat er niet alleen voor!

Wethouder Marc Wilson
Wethouder Harriët Westerdijk
Wethouder Eric Faassen

© Foto’s: Désirée Verstege

Marc Wilson

Harriët Westerdijk

Eric Faassen

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Capelle aan den IJssel en Welzijn Capelle.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Oktober 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

<