Voorpagina Voorwoord De Vijverhof Voel je goed! Adviesgroep Sociaal Domein Meedoen voelt goed. Ook voor kinderen! Leger des Heils - Aida Welzijn Capelle: altijd in de buurt Welzijn Capelle Goede ondersteuning en zorg voor ouderen Hess Uitvaartzorg Helpen maakt het leven leuker! Wij zijn er voor mantelzorgers Huizen van de Wijk De Vijverhof - CJG Capelle aan den IJssel Sportief Capelle - IJsselland Ziekenhuis IJsselland Ziekenhuis Bibliotheek aan den IJssel - E-health Eenzaamheid onder jongeren Stichting JOZ Capelle

Signaleert u een knooppunt in het Sociaal Domein?

Wilt u af en toe meedenken of meehelpen?
Laat het ons weten!

www.adviesraadcapelle.nl
[email protected]

Wat is het sociaal domein?

In Nederland moet iedereen de mogelijkheid krijgen om mee te doen in de maatschappij. Alle activiteiten die de gemeente doet op het gebied van werk, zorg en jeugd om de deelname aan de maatschappij mogelijk te maken, vallen binnen het sociaal domein.

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad heeft als taak het college en de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel te adviseren over zaken en mee te denken over plannen die in het sociaal domein spelen. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies. Gevraagd advies geven wij naar aanleiding van plannen die de gemeente maakt. Ongevraagd doen wij dat als wij horen dat er zaken zijn die beter kunnen. Alle leden van de adviesraad zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, welzijn, werk of inkomen. Ze wonen allemaal in de gemeente en zijn onafhankelijk. Dit betekent dat ze niet bij de gemeente in dienst zijn en als vrijwilliger in de adviesraad werken.

Wat kan de adviesraad voor u betekenen?

Voor het geven van goede adviezen heeft de adviesraad hulp van inwoners nodig. Wij horen graag wat u meemaakt als u om hulp vraagt bij de gemeente. Uw ervaringen zijn voor ons heel belangrijk. Als u tevreden of ontevreden bent, kunt u dit aan ons doorgeven. Dit doet u via onze website of u kunt ons mailen. Als steeds dezelfde negatieve ervaringen worden gemeld, bekijken wij hoe dit komt en hoe het anders of beter kan. En daarover geven we dan een advies aan de gemeente. Uw naam wordt daarbij niet genoemd, als u dat niet wilt.