Voorpagina Voorwoord ASVZ Regelingen om de winter door te komen St. Philadelphia Zorg Activiteiten in wijkcentra - Warme ontmoetingsplek Stichting JOZ SWO: Brengt ouderen bij elkaar Argos Hulp nodig? Vraag het de Bibliotheek De Boekenberg Kinderkoepel DoorgaanZ - Ouwerkerk Notariaat Stichting Zuidwester Ouwerkerk Notariaat Spijkenisse Medisch Centrum - De Klussendienst WMO Maatwerk Spijkenisse Medisch Centrum Centrum voor de Kunsten Spijkenisse Centrum voor de Kunsten - Spijkenisse

JOZ in Nissewaard

De inzet van het jongerenwerk in Nissewaard richt zich vooral op talentontwikkeling van jongeren, waarbij o.a. buurtsportcoach activiteiten een belangrijk middel is om laagdrempelig met hen in contact te komen en hen vervolgens te activeren en te motiveren. Een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is de samenwerking die wij als organisatie continue opzoeken met andere partners. JOZ is een verbinder en zit in de haarvaten van de wijk. Zo benaderen wij onder andere sportverenigingen die ook geloven in de talenten van jongeren. Bij onze inzet richten wij ons vooral op het activeren, stimuleren en faciliteren van jongeren tot een actief burgerschap, waarbij zij zelf een grote rol spelen inhet organiseren van activiteiten in de accommodaties en op straat.  

In Nissewaard is onze inzet verder gericht op het reduceren van jeugdoverlast, waarbij de nadruk ligt op preventie. Het jongerenwerk bewaakt dat de uitgevoerde activiteiten, de sociale cohesie bevordert. Dit word gedaan door deze activiteiten af te stemmen op de bewoners en in samenwerking met andere partijen in de wijk.

Werkwijze

Ons gezamenlijk doel is: jongeren stimuleren tot een actieve, zinvolle en georganiseerde vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie. We zetten daarvoor de Talenthouse-methodiek in, waarmee jongeren geprikkeld worden zichzelf te organiseren, idee├źn aan te dragen en vertegenwoordigers te benoemen. Vanuit jeugdcommissies voeren de jongeren zelf hun gewenste activiteiten uit. De jongerenwerkers krijgen een flexibel aanwendbaar budget voor de activiteiten die vanuit de jongeren georganiseerd worden. Hiermee zetten we de jongeren in hun eigen kracht en stimuleren we zelfredzaamheid.

Doelgroep

JOZ richt zich op alle jongeren tussen 10 en 23 jaar in gemeente Nissewaard. Bij jongeren van 10 tot 18 jaar heeft onze begeleiding een sterke pedagogische insteek met inbreng van professionals uit verschillende werkgebieden zoals het onderwijs, sportverenigingen en eigen familie en buurtnetwerk. 

Voor de jongvolwassen van 18 tot 23 jaar ligt de nadruk op het bijbrengen van een verantwoordelijke houding ten aanzien van het eigen gedrag en het zelf probleemoplossend denken en handelen.

Daarnaast stimuleert JOZ een actieve voorbeeldfunctie bij de jongeren van 18 tot 23 jaar en wijzen wij meer op de eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden en zelfredzaamheid.

Stichting JOZ

Schoonderloostraat 68
3024 TX Rotterdam
T 010 3039040
W www.stichtingjoz.nl

Facebook: JOZ_Nissewaard
Instagram: JOZ_Nissewaard


Instagram; volg de jongerenwerkers op

Joz_ashvini
Joz_salima
Joz_fahima
Joz_runel

Joz_britt
Joz_driss
Joz_mohamedsalah