Voorpagina Voorwoord ASVZ Regelingen om de winter door te komen St. Philadelphia Zorg Activiteiten in wijkcentra - Warme ontmoetingsplek Stichting JOZ SWO: Brengt ouderen bij elkaar Argos Hulp nodig? Vraag het de Bibliotheek De Boekenberg Kinderkoepel DoorgaanZ - Ouwerkerk Notariaat Stichting Zuidwester Ouwerkerk Notariaat Spijkenisse Medisch Centrum - De Klussendienst WMO Maatwerk Spijkenisse Medisch Centrum Centrum voor de Kunsten Spijkenisse Centrum voor de Kunsten - Spijkenisse
in de gemeente Nissewaard
René en Wendy van DoorgaanZ

Een veilige haven voor mensen met NAH of
lichamelijke beperkingen

Wanneer je hersenletsel oploopt, kan dat je leven volledig veranderen. Je moet een nieuwe start maken en om leren gaan met de dingen die niet meer (makkelijk) gaan. Ook moet je een manier vinden om je dag op een zinvolle manier te besteden. Bij activiteitencentrum DoorgaanZ in Spijkenisse helpen ze daarbij. Het is een veilige haven, waar je in contact komt met lotgenoten en waar je écht jezelf kunt zijn.

Bij DoorgaanZ kun je écht jezelf zijn

“Wij proberen de mensen vooral een veilige haven te bieden”, vertelt Wendy Mirer, begeleider bij DoorgaanZ. “Wij zijn een locatie waar je jezelf kunt zijn, fouten mag maken en in contact kunt komen met lotgenoten. We zijn erop gericht dat mensen weer wat meer eigenwaarde krijgen en zelfverzekerder worden. Door regelmaat te bieden en leuke activiteiten te doen, ervaren cliënten plezier en houvast. Ons aanbod is ruim en altijd afgestemd op de deelnemer. Zo kun je onder andere aan yoga doen, zwemmen, deelnemen aan een kookgroep, activiteiten doen op de computer of meedoen aan creatieve activiteiten Daarnaast bieden we ook thuisbegeleiding, naschoolse activiteiten, logeermogelijkheden en dagbesteding aan via Eigenz.”

Voor wie?

DoorgaanZ is er voor mensen met niet aangeboren hersenletsel of lichamelijke beperkingen van 18 jaar of ouder. De meeste deelnemers komen uit Nissewaard of omgeving. De activiteiten en ondersteuning wordt betaald vanuit een Wmo-beschikking. Deze is aan te vragen via de gemeente. Deze ondersteuning kan ook gefinancierd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Meer informatie?

E-mail: [email protected]
Website: www.zuidwester.org/doorgaanz

Wie behartigt uw belangen
als u het zelf niet meer kunt?

Waarom een levenstestament aan te bevelen is

Indien u niet meer in staat bent uw wil te uiten, bijvoorbeeld in tijdelijke gevallen (een ziekenhuisopname of coma) of in langdurige gevallen (ouderdom of dementie), dient uw echtgenoot of dienen uw kinderen bij de kantonrechter een bewind te laten instellen over uw vermogen en goederen. Uw naasten kunnen via dit bewind uw belangen op financieel gebied behartigen. Het voeren van bewind blijkt in de praktijk een tijdrovend proces te zijn, aangezien de kantonrechter toezicht dient te houden op het handelen van de bewindvoerder. Een levenstestament kan de oplossing bieden, doordat u zelf de regie in handen houdt. Niet alleen kunt u zelf bepalen wie uw belangen dient te behartigen (een of meerdere personen), ook kunt u aangeven vanaf welk moment de belangenbehartiger(s) dit mag/mogen doen. De tussenkomst van de kantonrechter is overbodig. Bovendien kunt u in een levenstestament uw persoonlijke wensen vast laten leggen, zowel op financieel als op medisch gebied.

Ouwerkerk Notariaat helpt u bij een levenstestament

Voor het opstellen van een levenstestament heeft u een notaris nodig. Ouwerkerk Notariaat nodigt u graag uit voor een gratis oriënterend gesprek met één van onze juristen die gespecialiseerd zijn in het familierecht. Tijdens dit gesprek worden de voordelen van een goed levenstestament aan u toegelicht. Bovendien worden uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen uitvoerig besproken, zodat uw levenstestament goed aansluit op uw persoonlijke situatie. Voor het inplannen van een gratis oriënterend gesprek kunt u telefonisch contact met ons kantoor opnemen. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 0181 627 027.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: