Voorpagina Voorwoord ASVZ Regelingen om de winter door te komen St. Philadelphia Zorg Activiteiten in wijkcentra - Warme ontmoetingsplek Stichting JOZ SWO: Brengt ouderen bij elkaar Argos Hulp nodig? Vraag het de Bibliotheek De Boekenberg Kinderkoepel DoorgaanZ - Ouwerkerk Notariaat Stichting Zuidwester Ouwerkerk Notariaat Spijkenisse Medisch Centrum - De Klussendienst WMO Maatwerk Spijkenisse Medisch Centrum Centrum voor de Kunsten Spijkenisse Centrum voor de Kunsten - Spijkenisse
in de gemeente Nissewaard

Beste inwoners van Nissewaard,

Voor u ligt de zorg, welzijn en ondersteuningskrant met allerlei informatie waarmee u in deze lastige tijd van oplopende prijzen van energie en dagelijks levensonderhoud uw voordeel kunt doen. Juist nu kunnen veel inwoners extra ondersteuning en zorg gebruiken om de koude maanden door te komen. Denk maar eens aan alleenstaande ouderen die met het slechte weer moeilijk de deur uit kunnen of aan inwoners die door de inflatie en energieprijzen het financieel moeilijk hebben. Ook voor kinderen uit gezinnen waarvan de ouder(s) in een uitkeringssituatie zit(ten) is het soms moeilijk om te kunnen blijven sporten of muziekles te blijven volgen.

Daarom is het mooi te zien, dat er zowel professionele organisaties als heel veel vrijwilligers zijn die extra ondersteuning en zorg kunnen bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Ik denk aan al die mantelzorgers die voor hun gezins- of familieleden of kennissen zorgen. En aan die vrijwilligers die de boodschappen doen voor de buurman die moeilijk ter been is of na schooltijd de kinderen opvangen van die werkende, alleenstaande moeder. En aan al die medewerkers van wijkcentra, dorpshuizen en bibliotheken die bezoekers met open armen ontvangen en in hun ‘warme kamers’ een ontmoetingsplek bieden.

U treft in deze uitgave bijdragen aan van o.a. Bibliotheek de Boekenberg, Zuidwester, WMO Maatwerk en Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse. Allemaal organisaties en instanties die hun beste beentje voor zetten en zich inzetten voor het welbevinden en de gezondheid van jongeren en ouderen die wel wat steun kunnen gebruiken.

De gemeente Nissewaard vindt het belangrijk, kwetsbare inwoners te helpen om deze periode goed door te komen. In deze uitgave treft u dan ook een aantal regelingen aan waar inwoners die het (financieel) moeilijk hebben, mogelijk gebruik van kunnen maken. Zo proberen we onze inwoners te ondersteunen waar dat kan.

Ik vertrouw erop dat we met deze uitgave de inwoners de nodige informatie geven, waarmee zij de weg naar die extra zorg en ondersteuning kunnen vinden, als zij dat nodig hebben.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Postma,
wethouder Zorg & Welzijn

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Nissewaard en Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Februari 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: