Voorpagina Voorwoord Aemosa Woonzorg Incluzio Leiderdorp Samen Zorgverlening Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp Het Gouden Hart Leiden Mijnleiderdorp.nl Stichting iDb Paramedisch Centrum Lagas - De Binnenvest De Binnenvest Aemosa - Saton Optiek Saton Optiek Leiderdorp Gemiva - ActiVite ActiVite
in de gemeente Leiderdorp

Beste inwoners van Leiderdorp

Ook in de gemeente Leiderdorp hebben steeds meer mensen zorg en ondersteuning nodig. Dat heeft onder andere te maken met de stijgende kosten van levensonderhoud, maar ook door de toenemende vergrijzing. Het is daarom belangrijk dat inwoners op tijd aan de bel trekken wanneer zij tegen problemen aanlopen. Bijvoorbeeld omdat ze sociaal contact missen, geldproblemen hebben of moeite hebben met het vinden van werk. In de gemeente Leiderdorp kun je op verschillende levensgebieden ondersteuning krijgen. Hoe en wat lees je in deze Informatiekrant Zorg & Ondersteuning in de gemeente Leiderdorp.

Incluzio

Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor welzijnsorganisatie Incluzio Leiderdorp, die in opdracht van de gemeente het welzijn van Leiderdorpers probeert te verbeteren. Dat doet de organisatie op verschillende manieren. Zo kun je contact opnemen met één van hun coaches die kunnen meedenken op gebied van onder andere werk, mantelzorg, financiën en bewegen, maar zijn er ook inloopspreekuren waar je op eigen gelegenheid heen kunt. Naast het ondersteunen van inwoners, zet de organisatie zich ook in om verbinding in buurten en wijken te versterken. Je leest er meer over op pagina 7.

Sociaal & dementievriendelijk Leiderdorp

Juist in deze uitdagende tijden, moeten we oog hebben voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met dementie. Incluzio streeft ernaar om van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente te maken. Op pagina 8 lees je welke plannen er zijn en op welke manier jij een bijdrage kunt leveren.

Ook krijg je informatie over het platform MijnLeiderdorp.nl en hoe het inwoners bij elkaar brengt. Op dit platform komen bewoners en organisaties met elkaar in contact en je vindt er lokaal nieuws. Meer weten? Blader door naar pagina 9.

Neem contact op

Naast Incluzio komen er nog veel meer organisaties en dienstverleners aan het woord in deze informatiekrant die met zorg en ondersteuning te maken hebben. Neem gerust contact op met de organisaties in deze informatiekrant en ontdek wat u voor elkaar kunt betekenen!

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Incluzio Leiderdorp

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Augustus 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: