Voorpagina Voorwoord Aemosa Woonzorg Incluzio Leiderdorp Samen Zorgverlening Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp Het Gouden Hart Leiden Mijnleiderdorp.nl Stichting iDb Paramedisch Centrum Lagas - De Binnenvest De Binnenvest Aemosa - Saton Optiek Saton Optiek Leiderdorp Gemiva - ActiVite ActiVite
in de gemeente Leiderdorp

Fysiotherapie steeds belangrijker in ouderenzorg

In de afgelopen eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland flink toegenomen en blijven we steeds langer zelfstandig thuis wonen. Tegelijkertijd is de kans dat we klachten krijgen groter naarmate we ouder worden. Bij Paramedisch Centrum Lagas zien we dat ook terug in de praktijk. Het aantal ouderen dat voor fysiotherapie komt laat een duidelijke stijging zien. De lenigheid, kracht, coördinatie en mobiliteit van gewrichten en spieren verminderen, waardoor het bewegen steeds lastiger wordt en dagelijkse activiteiten meer moeite kosten.

Team Paramedisch Centrum Lagas

Ondersteuning door fysiotherapie

Enkele voorbeelden van typische ouderdomskwalen waarvoor mensen bij de fysiotherapeut terecht kunnen, zijn artrose, osteoporose (botontkalking) en hart- en vaatziekten.

Daarnaast behandelt de fysiotherapeut ook patiënten die ouderdomsverschijnselen hebben die worden veroorzaakt door een ziekte of een aandoening. Denk hierbij aan een beroerte, dementie, een gebroken heup of een nieuwe knie. De therapie is erop gericht dat men zoveel mogelijk activiteiten zelfstandig kan blijven uitoefenen. Naast individuele behandelingen zijn er ook beweeggroepen waar ouderen op hun eigen tempo en eigen kracht kunnen (blijven) sporten. Er wordt altijd een behandelplan op maat gemaakt.

Geriatrie fysiotherapie

Het aantal ouderen dat valt neemt toe. Met gerichte valpreventie is het aantal valincidenten te verminderen. Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen op leeftijd met complexere gezondheidsproblemen, is er de geriatrie fysiotherapeut. Het uitgangspunt is om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven.

Zo biedt de geriatrie fysiotherapeut hulp bij valrisico en valpreventie. De therapie is erop gericht om het valrisico te verkleinen. Door middel van oefeningen worden de spierkracht, mobiliteit en balans getraind. En samen met familie of mantelzorgers wordt er gekeken naar de thuissituatie en kan er eventueel thuiszorg en/of een ergotherapeut worden ingeschakeld om de beste zorg voor de patiënt te kunnen bieden.

Meer informatie?

Neemt u dan contact op met Paramedisch Centrum Lagas via telefoonnummer (071) 541 17 62 of mail naar: [email protected]


Niemand hoeft aan de kant te staan

De Binnenvest is een warm vangnet voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Ze bieden een helpende hand en ondersteunen mensen om hun kracht te (her)vinden en hun leven weer op te bouwen. Ze bieden perspectief en sluiten aan bij de wensen en ambities van de cliënt om een plek te vinden waar mensen kunnen groeien, om zo samen aan een hoopvolle toekomst te werken.

Jessica Olij, Manager Ambulante Begeleiding bij De Binnenvest, legt uit: "In Leiderdorp bieden we ondersteuning en begeleiding voor inwoners die dakloos zijn en met meerdere problemen kampen. We richten ons op opvanglocaties in de wijk.

Ook zijn er verschillende plekken in Leiderdorp waar mensen tijdelijk kunnen verblijven om hun leven weer op de rails te krijgen.”

Naast opvang helpen ze cliënten met geldzaken, bestaanszekerheid, het vinden van de juiste zorg, het opbouwen van een sociaal netwerk, het zoeken naar werk of het vinden van dagbesteding. Met als doel hen zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten wonen waarbij ze regie over hun leven houden.

Contingentwoning en Friendswoning

Jessica legt twee voorbeelden van de dienstverlening uit: "Na opvang kan men doorstromen naar een Contingentwoning; een sociale huurwoning waarbij men de eerste twee jaar begeleiding krijgt van De Binnenvest.

Het huurcontract van de woning wordt tussen drie partijen afgesloten: de cliënt, De Binnenvest en de woningcorporatie. Na verloop van tijd trekken we ons terug en staat de cliënt weer op eigen benen.  Een ander voorbeeld is de Friendswoning, een eengezinswoning waarin drie jongeren samenleven en leren van elkaar. Ze krijgen begeleiding van De Binnenvest met het doel om door te stromen naar een eigen woning. Samen kijken we naar wat er nodig is om met vertrouwen zelfstandig te kunnen wonen. Waar het kan werken we samen met familie, vrienden en andere instanties. Ook stimuleren we goed contact met de buren, buurt en buurthuizen.”

Meer informatie?

Kijk dan eens op: www.debinnenvest.nl

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: