Voorpagina Voorwoord Aemosa Woonzorg Incluzio Leiderdorp Samen Zorgverlening Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp Het Gouden Hart Leiden Mijnleiderdorp.nl Stichting iDb Paramedisch Centrum Lagas - De Binnenvest De Binnenvest Aemosa - Saton Optiek Saton Optiek Leiderdorp Gemiva - ActiVite ActiVite
in de gemeente Leiderdorp

Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp

Samen maken wij van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeenschap!

Dementie stelt onze samenleving voor grote en groeiende uitdagingen. Het aantal mensen met dementie in de gemeente Leiderdorp is naar verwachting verdubbeld in 2035. Momenteel zijn er meer dan 8.000 mensen met dementie in Zuid-Holland Noord. Gemiddeld zijn er drie mensen betrokken bij de zorg voor iemand met dementie. Dit betekent dat ongeveer 32.000 mensen in onze regio te maken hebben met dementie. Misschien heeft u er ook mee te maken in uw directe omgeving, bijvoorbeeld in uw familie- of vriendenkring. Daarom wil Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente worden. Dat kan alleen als we ons daar samen voor inzetten.

Dementievriendelijk

In een dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van supermarkt en buurman tot sportclub en BOA. Waarin mensen met dementie blijven functioneren. Een samenleving waarin ze iets mogen vergeten en worden thuisgebracht als ze verdwalen. Waarin ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen. En zo is het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp ontstaan.

Samenwerking

Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp is een samenwerking tussen betrokken bewoners, clubs en verenigingen, de gemeente, winkeliers, zorgorganisaties en andere bedrijven. Met elkaar dragen we het Netwerk en samen bouwen we het Netwerk uit.

Wat vooraf ging

Begin 2020 zijn er gesprekken gevoerd met mensen met dementie, mantelzorgers en organisaties.

Hieruit is een ‘focusgroep’ (nu Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp) gevormd die met elkaar verder sprak over wat opviel in de ontmoetingen. Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp heeft zes centrale thema’s gefilterd uit voorbereidende gesprekken en bijeenkomsten:
1) Beeldvorming
2) Hulpmiddelen
3) Mantelzorg
4) Kennis en informatie
5) Meedoen
6) Sociaal netwerk

Ook verzamelt het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp ideeën die ondersteunend zijn bij het zelfstandig wonen en functioneren in een dementievriendelijk Leiderdorp. Het Netwerk, gefaciliteerd door Incluzio Leiderdorp, wil samenwerken met anderen om te komen tot een breed platform rondom dementie in Leiderdorp.

Het doel

Ons gezamenlijke doel is een samenleving te ondersteunen waaraan mensen met dementie in hun vertrouwde omgeving blijven deelnemen. We nemen drempels weg en pakken knelpunten aan, we informeren inwoners en stimuleren ze om betrokken te zijn bij mensen met dementie.

Plannen

Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp heeft uit de voorbereidende gesprekken een aantal ideeën gefilterd die bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving. Zo is bijvoorbeeld het “vergeet-mij-niet” boekje bedacht. Dit boekje is gratis te downloaden. In dit boekje kunnen u, uw mantelzorger en andere betrokkenen alle informatie vinden over de dagelijkse zorg.

Voor meer informatie over het netwerk dementievriendelijk Leiderdorp en het “vergeet-mij-niet” boekje kunt u kijken op www.dementievriendelijkleiderdorp.nl

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd om een bijdrage te leveren, in welke vorm dan ook, of wilt u nog meer informatie? Kijk op de website www.dementievrien­delijkleiderdorp.nl

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: