Voorpagina Gezond samen leven in uw buurt! Voorwoord Easyslim.nu Stichting Welzijn Lelystad Flever Landstede Lelystad Humanitas - Go! Kinderopvang GO! Kinderopvang Flever - Well Welzijn Lelystad Sportservice Flevoland Lol na school MDF Buurtwerkers Vrijwilligerswerk is goed voor je gezondheid GGD Flevoland Bureau LWPC JOGG De kracht van groen Interview met Machteld Huber Aan de slag met het spinnenwebmodel Landstede - Bureau LWPC Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland

Sport en bewegen voor iedereen

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. Niet alleen vanwege de positieve effecten op de gezondheid maar ook omdat sport een uitstekend middel is voor het bevorderen van sociale integratie. Sportservice Flevoland is één van de organisaties die hieraan bijdraagt. Als projectleider is Maarten van Erp onder andere verantwoordelijk voor het aangepast sporten.

Aangepast Sporten

Er zijn veel partners betrokken bij het aangepast sporten. Denk aan: sporters, sportaanbieders, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten. Als Sportservice Flevoland zijn wij de verbindende factor tussen de gemeenten en andere organisaties. Dit doen wij door het stimuleren van samenwerking binnen de gemeente en provincie, maar ook daarbuiten. Wij zijn het aanspreekpunt en faciliteren de verbinding van diverse organisaties. Samen werken wij aan de kennisontwikkeling en uitwisseling, bewustwording en de vindbaarheid van het aanbod.

Week van het aangepast sporten

In het najaar van 2024 staat Flevoland wederom een week lang in het teken van het aangepast sporten. In deze speciale actieweek wordt er aandacht besteed aan sport en bewegen voor mensen met een beperking. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om iedereen (met een beperking) op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de verschillende sportmogelijkheden.

In Lelystad werken wij nauw samen met Sportbedrijf Lelystad. Als partner zijn we tevens vertegenwoordigd in het ‘Lelystads Overleg Aangepast Sporten (LOAS)’.

Zo zorgen wij samen met de partners voor: kennisontwikkeling middels scholingen en bijeenkomsten (bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse ‘week van het aangepast sporten’) coördineren wij SuperCOOL! (een maatjesproject voor verstandelijk beperkten, onder meer ook in Lelystad) en dragen wij bij aan het integreren van aangepast sportaanbod.

Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen binnen het aangepast sporten? Neem dan contact op met Maarten van Erp ([email protected]).

Wereldmeiden

Wereldmeiden is een maatjesproject waarin leerlingen een Maatschappelijke Diensttijd (MDT) doen om samen met vluchtelingmeiden uit Lelystad een half jaar lang één keer per week samen te sporten.

Via een gevarieerd sportprogramma maken de nieuwkomers kennis met diverse sporten. Na de sportcarrousel sporten zij enkele weken bij een sportvereniging.

Het project Wereldmeiden coördineren wij als Sportservice Flevoland in drie gemeenten: Almere, Zeewolde en Lelystad. Sporten en bewegen biedt mooie kansen om een isolement te doorbreken en om de gezondheid, participatie en sociale contacten te bevorderen.

Het sportaanbod wordt samengesteld door de MDT’ers in overleg met de deelneemsters. Hierdoor krijgen de nieuwkomers een goed beeld van de sportmogelijkheden in Lelystad.

“Met het project willen we dat de meiden elkaars netwerk en leven leren kennen met sport en bewegen. Wekelijks gaan de meiden samen sporten bij de club. Zo kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan”, vertelt Tamaryoës Kok, buurtsportcoach Speciale doelgroepen van Sportbedrijf Lelystad. “Het project stimuleert op deze wijze integratie binnen de stad en legt makkelijk verbinding tussen individuen. Dit draagt bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen.”

Is dit project (of Wereldgozers) iets voor jou? Maak je dan kenbaar bij Tamaryoës Kok via [email protected].

Van zorg naar gezondheid | Samen PositieF Gezond

lelystad

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: