Voorpagina Gezond samen leven in uw buurt! Voorwoord Easyslim.nu Stichting Welzijn Lelystad Flever Landstede Lelystad Humanitas - Go! Kinderopvang GO! Kinderopvang Flever - Well Welzijn Lelystad Sportservice Flevoland Lol na school MDF Buurtwerkers Vrijwilligerswerk is goed voor je gezondheid GGD Flevoland Bureau LWPC JOGG De kracht van groen Interview met Machteld Huber Aan de slag met het spinnenwebmodel Landstede - Bureau LWPC Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland

Beste inwoner

Voor u ligt de krant ‘Samen Positief Gezond Lelystad’. Een krant vol met inspirerende verhalen, tips en informatie over het bereiken en behouden van een gezonde leefstijl. Het gezamenlijk doel van veel mensen en organisaties is om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Lelystad, van jong tot oud, lekker in hun vel zitten en kunnen genieten van een gezonde toekomst.

Het zorgen voor een gezonde leefomgeving en het verbeteren van gezond gedrag is een uitdaging waar we samen aan moeten werken. Daarom vinden we het belangrijk dat we met elkaar de handen ineen slaan. Van sportverenigingen tot scholen, van zorginstellingen tot bedrijven, iedereen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van gezondheid.

In deze krant vindt u nieuwe ideeën en projecten die zich richten op gezonde voeding, beweging en sociale contacten. U leest verhalen van inwoners die hun leefstijl hebben aangepast en nu vol energie en positief in het leven staan. Verder vindt u praktische tips en adviezen om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van uw gezondheid.

We willen ervoor zorgen dat inwoners van Lelystad zich gelukkig en gewaardeerd voelen en dat ze de mogelijkheden hebben om gezonde keuzes te maken.

Mooie voorbeelden zijn de bijeenkomsten van Thuis in Lelystad, waar inwoners aan kunnen geven wat zij nodig hebben om gezond samen te kunnen leven in hun eigen buurt. Maar ook de vele initiatieven van JOGG Lelystad, zoals bijvoorbeeld op scholen, om kinderen en jongeren in een gezonde omgeving op te laten groeien en ze te leren over een actieve en gezonde leefstijl.

We hopen dat deze gezondheidskrant u helpt om samen met ons te werken aan een gezonde toekomst in Lelystad. Samen kunnen we ervoor zorgen dat alle Lelystedelingen lekker in hun vel zitten en kunnen genieten van een lang, gezond en gelukkig leven.

Veel leesplezier.

Rinze Broekema
Wethouder Vitaliteit en Gezondheid

© Fotostudio Wierd

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Februari / maart 2024

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Van zorg naar gezondheid | Samen PositieF Gezond

lelystad

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: