Voorpagina Gezond samen leven in uw buurt! Voorwoord Easyslim.nu Stichting Welzijn Lelystad Flever Landstede Lelystad Humanitas - Go! Kinderopvang GO! Kinderopvang Flever - Well Welzijn Lelystad Sportservice Flevoland Lol na school MDF Buurtwerkers Vrijwilligerswerk is goed voor je gezondheid GGD Flevoland Bureau LWPC JOGG De kracht van groen Interview met Machteld Huber Aan de slag met het spinnenwebmodel Landstede - Bureau LWPC Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland

Inwoners bijeenkomst:
gezond samen leven in uw buurt!

Sinds 2023 organiseert Thuis in Lelystad een aantal keer per jaar een bijeenkomst om met u als inwoner in gesprek te gaan. We willen een beweging creëren waarbij de leefwereld van u, de inwoners van onze stad, centraal staat. In samenwerking met u en onze partners in de stad bepalen we met welke thema’s zoals sport en bewegen, gezonde levensstijl of veiligheid we gezamenlijk als eerste aan de slag gaan. Hierbij staat voorop wat de inwoners nodig hebben om zich thuis te voelen in Lelystad.

Dit keer stond het onderwerp gezond samen leven in uw buurt centraal. Op woensdag 31 januari en donderdag 1 februari 2024 zijn we met drie grote groepen inwoners in gesprek gegaan en samen tot mooie ideeën gekomen! Onderwerpen die we hebben besproken met elkaar zijn: samen sporten en spelen in de openbare ruimte, het fietsroutenetwerk en ontmoetingsplekken voor jong en oud.

Het doel van de bijeenkomsten

Het doel van de bijeenkomsten is in kaart brengen wat er leeft onder u als Lelystedeling. Wat gaat er al goed in onze stad en vindt u prettig? Maar ook, wat kan er worden verbeterd? Wat speelt er in de wijk en welke oplossingen zouden hierbij kunnen helpen?

Het bedenken van oplossingen

De bijeenkomsten zijn zo ingericht dat we ieders idee kunnen horen. Zo konden de deelnemers tijdens het onderdeel ‘de open space’ zelf onderwerpen inbrengen of zich aansluiten bij dat onderwerp waar ze enthousiast van werden. Dit gaf een levendige uitwisseling, waarbij iedereen elkaar wist te informeren, inspireren en aanvullen. Vervolgens gingen we door middel van het spelen van een spel aan de slag met het concreet maken van de oplossingen. Zodat we er bij wijze van spreken, morgen al mee aan de slag zouden kunnen gaan!

Het spel hielp de deelnemers met het bedenken van concrete acties passend bij de informatie die ze eerder hadden verzameld rondom het thema gezond samen leven in uw buurt.

Aan het einde van de avond won het team met het meest creatieve idee.

Het resultaat

lle verzamelde input tijdens de drie bijeenkomsten wordt verwerkt tot een nieuwe Doe-agenda die in het voorjaar gepresenteerd wordt.

Het waren drie informatieve en inspirerende bijeenkomsten.

Wilt u ook een keer meepraten? Mail ons dan op [email protected]. We nodigen u graag uit voor een volgende bijeenkomst! En blijf van het laatste nieuws op de hoogte via www.thuisin-lelystad.nl.

Van zorg naar gezondheid | Samen PositieF Gezond

Lelystad

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: