Voorpagina Voorwoord MEE West-Brabant Week tegen Eenzaamheid - Mijn Buurt Inwoners Ondersteuning Roosendaal Geldzorgen? Zoek tijdig hulp - Tabitha krijgt de hulp die ze nodig heeft WijZijn Traverse Groep Mantelzorg Roosendaal Eropaf-Team - Welzijn op Recept Kibeo - Muller Zorg Kibeo Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid St. Algemene Hulpdienst Roosendaal - Buurtgezinnen Roosendaal Bijna een eeuw zorg St. Elisabeth Roosendaal
in de gemeente Roosendaal

Beste inwoners van Roosendaal

De zorg in Nederland verandert. Er komt meer aandacht voor preventie en eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je in staat bent om zelf iets op te lossen of te organiseren. Soms lukt dat niet op eigen kracht. Dan kun je als inwoner van de gemeente Roosendaal op verschillende manieren ondersteuning vinden.

Advies en contact

Binnen de gemeente Roosendaal zijn vele organisaties actief om dit (samen) zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. In deze Informatiekrant Welzijn, Zorg & Ondersteuning in de gemeente Roosendaal lees je waar jij met je vraag terecht kunt en vind je contactgegevens van organisaties die jou verder kunnen helpen. Een van deze organisaties is Inwonersondersteuning Roosendaal.

Inwonersondersteuning Roosendaal

Op pagina 5, 7, 8 en 9 lees je over Inwonersondersteuning Roosendaal. Inwonersondersteuning Roosendaal is er voor alle inwoners (18 jaar en ouder) die in de gemeente Roosendaal wonen. Je kunt hier terecht als je vragen of zorgen hebt op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, zorg, geld en wonen. De ondersteuning is gratis en je hebt er geen verwijsbrief voor nodig. Bij Inwonersondersteuning Roosendaal werken medewerkers van WijZijn Traverse Groep en MEE West-Brabant.

Je kunt bij hen terecht voor vragen over:

  • Werk & meedoen
  • Geldzaken & regelgeving
  • Gezin & relaties
  • Zelfstandig wonen & leven
  • Mantelzorg

In deze informatiekrant komen inwoners en medewerkers aan het woord. Zij vertellen wat ze voor een ander betekenen of hoe zij hulp hebben gekregen. Verhalen van mensen die dankzij de hulp van Inwonersondersteuning Roosendaal weer de regie hebben gekregen over hun leven.

Stel je vraag

Verder komen andere organisaties en bedrijven aan het woord die met zorg en welzijn te maken hebben. Denk daarbij aan de kinderopvang Kibeo over de ontwikkelingen van een kind of de vrijwilligers van Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal. Heb jij een zorg- of welzijnsgerelateerde vraag voor jezelf of voor een ander? Neem dan gerust contact op met een van de organisaties uit deze krant!

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Inwonersondersteuning Roosendaal.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

September 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: