Voorpagina Voorwoord Facet Ridderkerk Het Wijkteam Ridderkerk is er voor u! Lelie zorggroep Wat is de Wmo? Apetito Intermentia Uitvaart Hulp bij Schulden Fresh Start Bewindvoering Goed kunnen lezen en schrijven opent deuren Jong Vermogen Ambachtse Notaris - Zorgmies Nederland Ambachtse Notaris Facet Ridderkerk - VluchtelingenWerk Ridderkerk VluchtelingenWerk Van Gastel en Bal Advocaten Van Gastel & Bal Advocaten Kinderopvang SKR
Informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Wat is de Wmo

De Wmo 2015 is een landelijke wet. Wmo is een afkorting en staat voor: Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om inwoners die dat nodig hebben hulp te bieden. Door deze hulp kunnen inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en mee doen in de maatschappij.

Veel inwoners redden zichzelf prima of krijgen hulp van mensen uit hun omgeving. Andere hebben hierbij hulp nodig. Er zijn organisaties die u kunnen helpen. Denk hierbij aan een klussendienst of maaltijdservice. Vanuit de gemeente zijn er ook voorzieningen beschikbaar.

Bij een verzoek voor hulp vanuit de Wmo wordt altijd eerst gekeken naar wat u zelf kunt, wat mensen in uw omgeving of wat organisaties in Ridderkerk voor u kunnen betekenen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar uw eigen kracht, algemeen gebruikelijke voorzieningen, mantelzorg en uw sociale netwerk.

Voor meer informatie zie de webpagina ‘Wmo uitgelegd’ www.ridderkerk.nl/direct-regelen/ondersteuning-werk-en-inkomen/wmo/wmo-uitgelegd. Of scan de QR-code.

Bewust bezig zijn met de toekomst

Ridderkerk (net als de rest van Nederland) vergrijst. Hierdoor zijn er steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Ook moeten mensen die zorg nodig hebben langer thuis wonen.

Bijvoorbeeld als ze beperkingen, gezondheidsproblemen, dementie of GGZ-problematiek hebben. Hierdoor hebben steeds meer mensen Wmo-voorzieningen nodig. Ook de druk op andere zorgvoorzieningen stijgt. Bijvoorbeeld voor een plek in het verpleeghuis, de thuiszorg of de dagbesteding.

We willen met elkaar de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar houden. Dit vraagt iets van professionele instellingen, maar ook iets van de samenleving als geheel.

Het is daarom belangrijk bewust bezig te zijn met de toekomst en uzelf bijvoorbeeld af te vragen:

  • Hoelang kan ik veilig en comfortabel in mijn huidige woning wonen? Ook als ik misschien zorg nodig heb of beperkingen krijg?
  • Wie in mijn omgeving kan ik vragen om mij te helpen als ik ondersteuning nodig heb?
  • Wie in mijn omgeving zou ik kunnen helpen als een persoon ondersteuning nodig heeft?

Wist u dat?

  • Het aantal 65-plussers in Ridderkerk met 22% toeneemt tot 2040.
  • Hiermee de grijze druk in Ridderkerk (samen met Voorne aan Zee en de Hoeksche Waard) het hoogst is in de regio.
  • Het aantal zorgvragers (Wmo, zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg) in Ridderkerk met 43% stijgt van 2021 naar 2040.
  • Veel van deze zorgvragers thuis zullen moeten blijven wonen en daar zorg ontvangen.
  • In Ridderkerk met 17% van de inwoners de meeste mantelzorg van de regio wordt verleend.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: