Voorpagina Voorwoord Facet Ridderkerk Het Wijkteam Ridderkerk is er voor u! Lelie zorggroep Wat is de Wmo? Apetito Intermentia Uitvaart Hulp bij Schulden Fresh Start Bewindvoering Goed kunnen lezen en schrijven opent deuren Jong Vermogen Ambachtse Notaris - Zorgmies Nederland Ambachtse Notaris Facet Ridderkerk - VluchtelingenWerk Ridderkerk VluchtelingenWerk Van Gastel en Bal Advocaten Van Gastel & Bal Advocaten Kinderopvang SKR
Informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Beste lezer,

In Ridderkerk doen we het samen. Dat wordt elke keer weer bewezen door die vele vrijwilligers die ons dorp rijk is. De uitgestoken hand naar de ander, is heel gewoon in Ridderkerk. Het is fijn als familie, vrienden of kennissen te hulp kunnen schieten. Maar hoe hard we ook ons best doen, soms is de uitgestoken hand van een bekende niet voldoende.

Gelukkig zijn er een heleboel organisaties die zich inzetten om diegene in Ridderkerk op te vangen die het hard nodig heeft. In deze krant staan veel van deze organisaties en initiatieven. Deze informatiekrant is dan ook bedoeld om u te inspireren en informeren over hulp en ondersteuning die in Ridderkerk beschikbaar is.

De gemeente Ridderkerk heeft ook een plekje in deze krant. Want wist u dat Ridderkerk een Taalambassadeur heeft? Elayna Martina helpt als ervaringsdeskundige anderen graag met het leren van de Nederlandse taal. En had u wel eens gehoord van de pilot ‘opkopen schulden jongeren’? Via deze pilot koopt de gemeente Ridderkerk de schulden van jongeren op en worden ze op weg geholpen om hun leven op verschillende gebieden weer op de rit te krijgen. En ook de twee Wijkteams van Ridderkerk hebben een plekje gekregen in deze krant. Heeft u vragen over opvoeding, relatieproblemen of leeft u met een beperking? Wellicht kan het Wijkteam u helpen.

Zo ziet u maar, in Ridderkerk doen we het echt samen! Ik hoop dat de informatiekrant u verder wegwijs maakt in alle hulp en ondersteuning die beschikbaar is.

En kent u iemand anders die hulp nodig heeft? Attendeer de ander vooral op deze krant.

Met vriendelijke groet,
Edward Piena

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Ridderkerk.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Januari 2024

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: