Voorpagina Voorwoord Woningstichting Putten Putten voor Elkaar - Uniek Sporten Steuntjes in de rug om rond te komen Inclusief Groep Putten voor Elkaar Eefke Thuishulp De Pinnenburg voor Christelijke zorg Campagne verborgen leed De Lange & Kortland Netwerk Notarissen Humanitas - Sjaardema Uitvaartzorg Humanitas Noordwest-Veluwe Bibliotheek Noordwest Veluwe - Atlashulp Atlashulp Bibliotheek Noordwest Veluwe Stichting Philadelphia - Zorggroep Noordwest-Veluwe Zorggroep Noordwest Veluwe
Informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Beste inwoners,

Voor u ligt de informatiekrant Zorg en Ondersteuning. Hierin leest u meer over belangrijke onderwerpen die spelen in Putten. Ik hoop dat de informatie in deze krant u kan helpen in uw dagelijkse leven.

Samenwerking huisartsen en gemeente

Een mooi onderwerp is het welzijnsrecept. Twee jaar terug hebben de huisartsen en onze gemeente afgesproken om meer samen te werken. Hier is Welzijn op recept uitgekomen. Zo kunt u door uw dokter worden doorgestuurd naar een welzijnscoach. Samen zoekt u dan naar nieuwe contacten of activiteiten.

Financiële zorgen

Heeft u stress bij het pinnen? Durft u uw post niet meer te openen? Of staat u er alleen voor? De gemeente biedt een steuntje in de rug als u geldzorgen heeft. De medewerkers van de gemeente kijken samen wat mogelijk is. Ik moedig u aan om contact te zoeken met de gemeente.

Huiselijk geweld

Helaas kunnen we niet voorbijgaan aan de serieuze onderwerpen huiselijk geweld en verborgen leed. Verborgen leed is vaak achter gesloten duren. Het komt vaker voor dan we denken. We willen dat u weet dat er hulp beschikbaar is voor degenen die dit nodig hebben.

Sport en bewegen voor iedereen

We vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten van sport en bewegen. Want sporten is niet alleen goed voor uw fysieke gezondheid, maar kan ook een positieve invloed hebben op uw geestelijke situatie. Daarom vinden wij het belangrijk dat óók inwoners met een beperking de kans krijgen om te kunnen sporten en bewegen.

Als wethouder ben ik vastbesloten om ervoor te zorgen dat Putten een plek is waar iedereen zich gesteund en gehoord voelt. We willen u niet alleen informeren, maar ook aanmoedigen om gebruik te maken van de beschikbare hulp en kansen.

Met vriendelijke groet,

Jim van den Hoorn
Wethouder Sociaal Domein, Onderwijs en Sport

Jim van den Hoorn

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Putten.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Oktober 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: