Voorpagina Voorwoord Woningstichting Putten Putten voor Elkaar - Uniek Sporten Steuntjes in de rug om rond te komen Inclusief Groep Putten voor Elkaar Eefke Thuishulp De Pinnenburg voor Christelijke zorg Campagne verborgen leed De Lange & Kortland Netwerk Notarissen Humanitas - Sjaardema Uitvaartzorg Humanitas Noordwest-Veluwe Bibliotheek Noordwest Veluwe - Atlashulp Atlashulp Bibliotheek Noordwest Veluwe Stichting Philadelphia - Zorggroep Noordwest-Veluwe Zorggroep Noordwest Veluwe
Informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Campagne Verborgen Leed

Ongeveer één op elke twintig ouderen krijgt te maken met onprettige situaties als schelden, hardhandig vastpakken of verwaarlozing. Vaak vindt dit achter de voordeur plaats. Veel ouderen vinden het moeilijk hierover te praten. Daarom spreken we van verborgen leed. Via de campagne ‘Verborgen leed’ vragen zes gemeenten in de regio Noord-Veluwe aandacht voor verschillende vormen van ouderenmishandeling, zoals financiële uitbuiting en ontspoorde mantelzorg.

Herken ouderenmishandeling: vormen en signalen van ouderenmishandeling

Vormen die vaak voorkomen en zaken waar u op kunt letten zijn:

Lichamelijke mishandeling

Denk aan slaan, duwen, schoppen, bedreigen of zelfs verwonden. Signalen hiervan zijn: blauwe plekken, botbreuken en andere zichtbare wonden en het ontbreken van een goede uitleg hiervoor.

Geestelijke mishandeling

Bijvoorbeeld uitschelden en kleineren, iemand niet meer naar buiten laten gaan, geen bezoek toelaten en de post niet aan de oudere geven. Signalen hiervan zijn: veranderingen in gedrag, angst en somberheid.

Financieel misbruik

Kan bestaan uit het zonder overleg veranderen van het testament, stelen of verkopen van spullen van de oudere, spullen voor zichzelf kopen met de bankpas van de oudere en misbruik maken van het persoonsgebonden budget (PGB). Signalen hiervan zijn: een gebrek aan medicijnen of bijvoorbeeld toiletspullen en pleisters in huis, verdwijnen van spullen en plotselinge schulden of betalingsachterstanden. Oudere heeft niet meer zelf de eigen bankpas.

Verwaarlozing

Bijvoorbeeld geen of te weinig voeding krijgen, geen lichamelijke verzorging of medische zorg geven, het huis vies laten worden en geen liefde, zorg en aandacht krijgen. Signalen hiervan zijn: onbehandelde wonden, vermageren door te weinig voeding, slechte lichamelijke hygiëne, vieze kleding en beddengoed, vervuild huis. Een lege (en vieze) koelkast en geen voeding in huis.

Seksuele mishandeling

Denk aan het verrichten van seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere, tegen de wens van de oudere. Signalen hiervan zijn: irritaties of terugkerende infecties aan geslachtsdelen of anus, bloedvlekken in kleding of beddengoed, moeite met zitten of lopen, geslachtsziekten, onrustig bij (ont-)kleden of wassen, de oudere maakt een bedroefde indruk.

Wie helpt u?

  • Heeft u zelf te maken met mishandeling? Neem contact op met iemand die u vertrouwt. Bijvoorbeeld uw huisarts. U kunt ook 24 uur en 7 dagen per week anoniem en gratis bellen met Veilig Thuis.
  • Maakt u zich zorgen om een overbelaste mantelzorger, familielid of bekende? Praat met een hulpverlener, zoals de huisarts, over uw vermoedens. Of neem contact op met Veilig Thuis.
  • Zorgprofessionals adviseren we om de stappen van de meldcode te volgen. Neem voor advies contact op met Veilig Thuis.

Bent u mantelzorger?

Neem contact op met Servicepunt Mantelzorg van Putten voor Elkaar:
(0341) 357 078
[email protected]

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: