Voorpagina Voorwoord Woningstichting Putten Putten voor Elkaar - Uniek Sporten Steuntjes in de rug om rond te komen Inclusief Groep Putten voor Elkaar Eefke Thuishulp De Pinnenburg voor Christelijke zorg Campagne verborgen leed De Lange & Kortland Netwerk Notarissen Humanitas - Sjaardema Uitvaartzorg Humanitas Noordwest-Veluwe Bibliotheek Noordwest Veluwe - Atlashulp Atlashulp Bibliotheek Noordwest Veluwe Stichting Philadelphia - Zorggroep Noordwest-Veluwe Zorggroep Noordwest Veluwe


Financieel Café in Stroud

Heeft u vragen over allerlei financiële zaken, zoals (gemeentelijke) belastingen, kwijtscheldingen, toeslagen, aanvragen van een DigiD, energiecontracten, verzekeringen, formulieren van de gemeente of andere instanties? Elke week staan de vrijwilligers van Humanitas voor u klaar op dinsdagavond van 17.30u tot 18.30u en op woensdagochtend van 09.30u tot 12.00u in Stroud. Er is een vrije inloop, maar u kunt ook een afspraak maken via Stimenz. Bel daarvoor 088 - 784 64 64.

Thuisadministratie

Als de ondersteuning langer nodig is, komen de vrijwilligers ook bij u thuis. Zij helpen u om uw financiële administratie weer op orde te krijgen, een budgetoverzicht te maken en bekijken samen met u of er meer nodig is, bijvoorbeeld: krijgt u waar u recht op heeft en hoe houden wij uw financiën in de toekomst op orde?

Dat is toch een hele zorg minder. Vaak kunt u na deze periode met vertrouwen weer zelfstandig verder. Een aanvraag kunt u indienen via Stimenz of via een emailbericht aan de coördinator in Putten.

Rouw en Verlies

Naast financiële ondersteuning biedt Humanitas ook steun bij rouw en verlies. Uw eigen verhaal vertellen, uitwisselen van ervaringen kunnen al een steun zijn bij het omgaan met het verlies. Herkennen en erkennen van zaken, die anderen ook doormaken of hebben ervaren. Deze werkgroep van Humanitas Noord-Veluwe kunt u bereiken via www.humanitas.nl/afdeling/noord-veluwe/activiteiten/humanitas-steun-bij-rouw-en-verlies/

Aanmelden als vrijwilliger:

In de gemeente Putten zijn wij op zoek naar vrijwilligers, die deelnemers financiële ondersteuning bieden via

  • Hulp aan statushouders gedurende de eerste negen maanden na hun komst in Putten;
  • Hulp in het Financieel Café op dinsdagavond en woensdagochtend in Stroud;
  • Hulp aan huis via de Thuisadministratie

Een financiële achtergrond is fijn, maar niet verplicht. Wij werken met een team van 25 enthousiaste vrijwilligers, die zich inspannen om deelnemers op eigen kracht iets aan hun situatie te laten veranderen. Wij zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Om een goede indruk te krijgen kunt u meelopen met een vrijwilliger of een kijkje nemen in het Financieel Café. Voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met de coördinator Gert Meerwijk via 06-23425862 of [email protected]