Voorpagina Voorwoord Woningstichting Putten Putten voor Elkaar - Uniek Sporten Steuntjes in de rug om rond te komen Inclusief Groep Putten voor Elkaar Eefke Thuishulp De Pinnenburg voor Christelijke zorg Campagne verborgen leed De Lange & Kortland Netwerk Notarissen Humanitas - Sjaardema Uitvaartzorg Humanitas Noordwest-Veluwe Bibliotheek Noordwest Veluwe - Atlashulp Atlashulp Bibliotheek Noordwest Veluwe Stichting Philadelphia - Zorggroep Noordwest-Veluwe Zorggroep Noordwest Veluwe
Informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Steuntjes in de rug om rond te komen

Heeft u af en toe zorgen om rond te komen? U bent niet alleen. Er zijn verschillende regelingen die u kunnen helpen. Deze zijn alleen voor mensen met een laag inkomen. Ook is er hulp als u vragen heeft over rondkomen of een aanvraag wilt doen.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor bijzondere belangrijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk hierbij aan kosten voor een advocaat (rechtsbijstand) of kosten voor een bewindvoerder. Heeft u dit soort bijzondere kosten? Vraag de bijzondere bijstand aan.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een regeling voor inwoners die drie jaar of langer een minimuminkomen hebben uit werk of uitkering. Daarbij is er géén uitzicht op verbetering van dit inkomen. De toekenning is voor een periode van twaalf maanden. De gemeente berekent de hoogte van het bedrag. U krijgt de toeslag alleen als u aan de voorwaarden voldoet. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Ook dan kan het zijn dat u recht heeft op de individuele inkomenstoeslag.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Elk huishouden ontvangt ieder jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Kunt u de aanslag gemeentebelastingen niet betalen? Vraag een kwijtschelding aan. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en spullen die van u zijn. Bij uw aanvraag stuurt u hiervan bewijs mee.

Tegemoetkoming hoge zorgkosten

Heeft u een laag inkomen en een chronische ziekte of beperking? En heeft u hierdoor hoge zorgkosten? Vraag bij de gemeente een tegemoetkoming hoge zorgkosten aan van € 200,00.

Koelkastruil

Bent u toe aan een nieuwe koelkast? En heeft u een inkomen tot 150% van het bijstandsnorm en niet teveel eigen geld? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de koelkastruil. U krijgt dan 70% van uw nieuwe koelkast vergoed met een maximum van € 700,00. Met de koelkastruil ruilt u uw oude koelkast van 10 jaar of ouder om voor een nieuwe koelkast. De nieuwe koelkast heeft een energielabel A, B, C of D. Hiermee slaat u twee vliegen in één klap omdat een nieuwe koelkast zuiniger is in verbruik. Dit is goed voor het milieu én voor uw energierekening. Eigen woning bezit rekenen wij niet meer mee als vermogen.

Andere mogelijkheden

Er zijn ook andere organisaties die ondersteuning bieden bij een laag inkomen. Denk bijvoorbeeld aan de Voedselbank, Stichting Leergeld of het Financieel Café van Putten voor Elkaar.

Meer informatie

Kijk op www.putten.nl/hulp voor meer informatie.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: