Voorpagina Purmerend Voorwoord De Zorgcirkel Digitale hulpmiddelen en persoonlijke zorg gaan hand in hand Joinuz Netwerk Dementie Zaanstreek-Waterland - Cultuurhuis Wherelant Netwerk Dementie Zaanstreek Sociale Wijkteams Purmerend Sportify Kids Club Welzijn - Vrijwilligerspunt. Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland St. Wonen en Zorg in Purmerend Stichting Wonen en Zorg in Purmerend WelzijnWonenPlus - Odion Odion Wormer Leger des Heils - E-health
in de gemeente Purmerend

Voorwoord

Gelukkig zijn er veel mensen die er hun werk van maken om te zorgen dat onze inwoners de hulp krijgen die ze nodig hebben. Maar makkelijk is dat zeker niet. Het grote tekort aan mensen die in de zorg werken, de zorgkosten die toenemen. We moeten dat allemaal samen opbrengen en oplossen. Daarom is het goed na te denken over hoe dat anders kan.

We zien mooie initiatieven die worden opgezet en er ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen. De gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland werken al een paar jaar samen met de zorgverzekeraar Zilveren Kruis om te zien hoe de zorg beter kan. En hoe het geld dat beschikbaar is zo goed mogelijk, maar vooral in samenwerking, kan worden besteed. Een heel mooi voorbeeld van deze samenwerking is het Buitenhuis.

Daar vinden mensen die mantelzorg ontvangen een warm verblijf, zodat hun mantelzorgers een paar dagen of weken tot rust kunnen komen. Dit initiatief is resultaat van de samenwerking tussen gemeenten en Zilveren Kruis, maar ook de Zorgcirkel draagt een steentje bij.

Er gebeurt dus heel veel waar u als inwoner gebruik van kunt maken. En waar alle partijen binnen de overheid, zorg- en welzijnssector elkaar steeds beter in kunnen vinden.

Ik ben daar heel blij mee, omdat ik ervan overtuigd ben dat wij het alleen samen kunnen! Samen werken, maar ook samen betalen. En dat we moeten investeren in het gezond zijn en blijven van mensen, zodat we minder tijd en geld hoeven te besteden aan beter maken van mensen.

Harry Rotgans, Wethouder Zorg en Welzijn

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Purmerend en Clup Welzijn.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Juli 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: