Voorpagina Purmerend Voorwoord De Zorgcirkel Digitale hulpmiddelen en persoonlijke zorg gaan hand in hand Joinuz Netwerk Dementie Zaanstreek-Waterland - Cultuurhuis Wherelant Netwerk Dementie Zaanstreek Sociale Wijkteams Purmerend Sportify Kids Club Welzijn - Vrijwilligerspunt. Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland St. Wonen en Zorg in Purmerend Stichting Wonen en Zorg in Purmerend WelzijnWonenPlus - Odion Odion Wormer Leger des Heils - E-health
Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland
ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELINGWat is Veilig Thuis?
Huiselijk geweld en kindermishandeling stopt niet vanzelf. Het is belangrijk dat er hulp komt. Iemand moet de eerste stap zetten. Ben jij dat? Heb je hulp of advies nodig? Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker. Veilig Thuis kijkt samen met jou wat er gedaan kan worden aan de situatie.


Veilig Thuis is er voor iedereen
Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als je zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Huiselijk geweld, kindermishandeling en oudermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Als je zelf slachtoffer bent, ben je dus niet de enige.

Hoe kan ik Veilig Thuis Zaanstad-Waterland bereiken?
Chat gratis en anoniem met een medewerker voor advies op www.veiligthuiszw.nl. De chat is open van 9.00 tot 17.00 uur. Je kunt ons ook gratis bellen op 0800 2000 (24/7 bereikbaar). Bij direct gevaar, bel 112.