Voorpagina Purmerend Voorwoord De Zorgcirkel Digitale hulpmiddelen en persoonlijke zorg gaan hand in hand Joinuz Netwerk Dementie Zaanstreek-Waterland - Cultuurhuis Wherelant Netwerk Dementie Zaanstreek Sociale Wijkteams Purmerend Sportify Kids Club Welzijn - Vrijwilligerspunt. Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland St. Wonen en Zorg in Purmerend Stichting Wonen en Zorg in Purmerend WelzijnWonenPlus - Odion Odion Wormer Leger des Heils - E-health


Sportify Care 

Sportify Kids heeft een uniek concept. Onze vier pijlers; Sport, Creativiteit, Muziek en Vrije Tijd gebruiken wij dagelijks om aan onze middagplanning invulling te geven. De samenwerking tussen pedagogen en sportinstructeurs maakt deze invulling extra uniek. Zo zorgen de sportinstructeurs voor veel bewegingsactiviteiten en op kinderdagverblijven geven zij bijvoorbeeld peutergym.

We merken ook dat kinderen met een extra hulpvraag hier veel baat bij kunnen hebben. Spelenderwijs of in een sportspel leren kinderen namelijk ontzettend veel, niet alleen motorisch maar ook in normen en waarden of omgangsvormen. 

Samen met Gemeente Purmerend zijn wij gaan kijken waar behoeftes liggen. Hoe kunnen we opvang bieden aan kinderen die juist zo’n veilige omgeving nodig hebben, waar veel structuur is maar ook ruimte om invulling aan eigen behoeftes te geven. We zijn dan ook ontzettend trots op onze locaties waar wij deze behoeftes tegemoet kunnen komen en extra zorg kunnen geven aan kinderen, maar dus ook de ouders die dit zo hard nodig hebben.

Vanuit Sportify Care bieden wij gespecialiseerde kinderopvang voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De kinderen hebben extra ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, omgaan met veranderingen en oplossend vermogen. De kinderen worden opgevangen in kleinere groepen dan op een reguliere BSO. Zo kunnen wij ook de structuur extra waarborgen.

Wat ook uniek is, dat wij dit alles kunnen aanbieden binnen het gebruikelijke kinderopvang tarief. Dit aangezien wij subsidie ontvangen vanuit de gemeente. Op die manier ontlasten wij de ouders, die vaak voor extra hulp een ingewikkelde procedure door moeten lopen voor de financiën. Wij hebben geprobeerd dit zo makkelijk mogelijk te maken, je hoeft namelijk alleen maar in te schrijven.

Sportify Care heeft op dit moment twee buitenschoolse opvang locaties binnen Purmerend: BSO Skills en BSO Step Up.

Inschrijven en meer informatie, vindt u op de website: