Voorpagina Voorwoord Stichting Zuidwester Rotterdampas Careyn Spijkenisse Heeft u geldzorgen of moeite om rond te komen? Ouwerkerk Notariaat Activiteiten in Nissewaard! Gemeente Nissewaard Sporten in Nissewaard ASVZ Je bent van harte welkom op het CJG Zadkine Centrum Seksueel Geweld - Humanitas Ouwerkerk Notariaat - Zadkine Vluchtelingenwerk - De Boegspriet Kinderkoepel - E-health
ZORG

& ondersteuning In de gemeente Nissewaard

Wie behartigt uw belangen

als u het zelf niet meer kunt

Waarom een levenstestament aan te bevelen is

Indien u niet meer in staat bent uw wil te uiten, bijvoorbeeld in tijdelijke gevallen (een ziekenhuisopname of coma) of in langdurige gevallen (ouderdom of dementie), dient uw echtgenoot of dienen uw kinderen bij de kantonrechter een bewind te laten instellen over uw vermogen en goederen. Uw naasten kunnen via dit bewind uw belangen op financieel gebied behartigen. Het voeren van bewind blijkt in de praktijk een tijdrovend proces te zijn, aangezien de kantonrechter toezicht dient te houden op het handelen van de bewindvoerder. Een levenstestament kan de oplossing bieden, doordat u zelf de regie in handen houdt. Niet alleen kunt u zelf bepalen wie uw belangen dient te behartigen (een of meerdere personen), ook kunt u aangeven vanaf welk moment de belangenbehartiger(s) dit mag/mogen doen. De tussenkomst van de kantonrechter is overbodig. Bovendien kunt u in een levenstestament uw persoonlijke wensen vast laten leggen, zowel op financieel als op medisch gebied.

Ouwerkerk Notariaat helpt u bij een levenstestament

Voor het opstellen van een levenstestament heeft u een notaris nodig. Ouwerkerk Notariaat nodigt u graag uit voor een gratis oriënterend gesprek met één van onze juristen die gespecialiseerd zijn in het familierecht. Tijdens dit gesprek worden de voordelen van een goed levenstestament aan u toegelicht. Bovendien worden uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen uitvoerig besproken, zodat uw levenstestament goed aansluit op uw persoonlijke situatie. Voor het inplannen van een gratis oriënterend gesprek kunt u telefonisch contact met ons kantoor opnemen. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 0181 627 027.

Flexibel studeren

ook in de vakantie

Onderwijs dat niet alleen aansluit op het bedrijfsleven, maar ook op de agenda van studenten. De flex-opleiding Verzorgende-IG bij Zadkine in Spijkenisse doet dit tot in de puntjes. De handige Floow-app bevat alle schoolinformatie en elk moment van het jaar kun je instromen. “Een flex-opleiding, maar ik vind het ook echt een hele ‘flexe’ opleiding”, lacht student Eline van Berkel.

50 weken per jaar is de school open. “Uniek, want maar één andere mbo-school in Nederland hanteert dit principe. En dat is echt ideaal, want soms is juist die vakantie het moment om gas te geven, om een inhaalslag te maken met schoolwerk”, vertelt Eline.

Tijdswinst

“Je kunt zelf kiezen met welk onderdeel van de opleiding je wilt beginnen. Heel makkelijk, want je kunt de praktijk er op deze manier naast leggen: welke situatie maak ik mee op mijn werk en welke modules sluiten hierbij aan? Een tijdje terug had ik bijvoorbeeld Nederlandse les en de docent stelde voor eerst een kennistoets te maken om het niveau te bepalen. Bleek dat ik al op niveau zat en direct examen kon doen. Dat is tijdswinst van weken, waarin ik andere lesstof kon behandelen”, vertelt Eline.

Seinen op groen

Geen vaste lesdag, maar instappen wanneer het die week uitkomt. “Zolang ik maar progressie maak, want dat wordt natuurlijk wel bijgehouden in de app.” Eens in de zes tot acht weken is er een zogenaamd driehoeksgesprek, zo wordt de vinger aan de pols gehouden. “Maar” stipt Eline aan: “Het is en blijft een volwassenopleiding, dus intrinsieke motivatie is belangrijk.”

“Als het aan mij ligt, volgt er een vervolgstudie die op dezelfde manier is ingericht.” En daarvoor staan alle seinen op groen: het aantal aanmeldingen voor deze opleiding is maar liefst verviervoudigd. “Een succes voor iedereen”, zegt Eline tot slot.

Meer informatie?

Kijk op: www.zadkine.nl/gws

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: