Voorpagina Voorwoord Zo Helmond Sociale Teams Helmond Groepen en trainingen Valpreventie voor 65-plussers Jibb+ Collectief waar mogelijk, individueel waar nodig Succesverhalen van sociale teams Helmond Spring Kinderopvang - Podotherapie Mirna van Vught Spring Kinderopvang LEV Groep - Mee de Meent Groep LEV Groep Humanitas - E-health Nei Skoen - SMO-Helmond Een testament kan veel familieleed voorkomen en geld besparen OMD Notarissen Uitvaart Frits Spierings Fysiotherapie en Ergotherapie Leonardus Gezondheidscentrum Leonardus
ZORG

& ondersteuning In de gemeente Helmond

Samen werken

aan een sterke gemeenschap in Helmond

Voor je ligt de nieuwe editie van de Informatiekrant Zorg en ondersteuning. Een uitgave waar weer hard aan is gewerkt. Want het is belangrijk dat alle inwoners van onze gemeente weten waar ze terechtkunnen als het even niet gaat. Zodat iedereen kan blijven meedoen. Van jong tot oud, met beperking of zonder. Iedereen verdient kansen, aandacht en hulp als dat nodig is. Daar is onze samenleving bij gebaat, dat er een vangnet is voor situaties die vragen om ondersteuning. Hier wordt in de gemeente Helmond hard aan gewerkt door verschillende organisaties. In deze informatiekrant lees je over verschillende ‘hulplijnen’ in onze gemeente. Zoals: trainingen voor ouders en/of kinderen, blijven meedoen, valpreventie voor 65-plussers, hoe regel je je nalatenschap, blijven bewegen, een luisterend oor en nog veel meer.

Sociale Teams Helmond

Sinds 2022 staat Sociale Teams Helmond klaar voor alle inwoners van Helmond. Sociale Teams Helmond biedt laagdrempelige, toegankelijke ondersteuning op verschillende levensgebieden. Of het nu gaat om opvoeding, financiën, werk, sociale contacten, of psychische gesteldheid, Sociale Teams Helmond staat altijd klaar.

In onze visie geloven we in een samenleving waarin iedereen meetelt en op eigen wijze kan meedoen. Onze sociaal werkers zijn aanwezig op diverse locaties in de wijk, waaronder scholen, huisartsenpraktijken en wijkhuizen. We vinden het belangrijk om dichtbij en bereikbaar te zijn. 

Inloopspreekuren in de wijken

Om goed zichtbaar te zijn in de wijk en te zorgen voor laagdrempelig contact, organiseren we inloopspreekuren in verschillende wijken. Tijdens deze spreekuren bekijken we samen jouw vraag en bieden we laagdrempelige hulp. Soms is een oplossing eerder voorhanden dan je denkt.

Op pagina 5 vind je een overzicht van onze inloopspreekuren, verdeeld over de wijken Noord, Oost, Binnenstad, en West.

Samen maken we Helmond sterker!
Veel leesplezier!

Sociale Teams Helmond

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Hoogeveen.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Maart 2024

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: