Voorpagina Voorwoord Zo Helmond Sociale Teams Helmond Groepen en trainingen Valpreventie voor 65-plussers Jibb+ Collectief waar mogelijk, individueel waar nodig Succesverhalen van sociale teams Helmond Spring Kinderopvang - Podotherapie Mirna van Vught Spring Kinderopvang LEV Groep - Mee de Meent Groep LEV Groep Humanitas - E-health Nei Skoen - SMO-Helmond Een testament kan veel familieleed voorkomen en geld besparen OMD Notarissen Uitvaart Frits Spierings Fysiotherapie en Ergotherapie Leonardus Gezondheidscentrum Leonardus
ZORG

& ondersteuning In de gemeente Helmond

Collectief waar mogelijk

individueel waar nodig

SOCIALE TEAMS HELMOND IS DE AFGELOPEN TWEE JAAR EEN BEGRIP GEWORDEN IN HELMOND. DIT JAAR GAAN ZIJ zich nog meer richten op collectief werken, omdat ze geloven dat collectief werken helpt om problematiek duurzamer op te lossen en soms te voorkomen is. We spraken hierover met een medewerker van Sociale Teams Helmond.

“Collectief werken wil zeggen dat we, waar mogelijk, hulpvragen steeds meer met elkaar verbinden, om daarop het juiste aanbod in te zetten of te creëren. We proberen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij basisvoorzieningen en initiatieven in de wijken die er al zijn. We willen mensen met elkaar in contact brengen en dat willen we doen door samen te werken met andere organisaties en inwoners uit Helmond.”

“Sociale werkers komen en gaan in het leven van mensen. Belangrijk daarbij is dat er gekeken wordt naar duurzame oplossingen en dat mensen zich verbonden voelen met elkaar. Dit draagt bij aan jezelf lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelen. Sociale Teams Helmond wil dat iedereen zijn of haar plek kan vinden in de samenleving en betekenisvolle relaties met anderen aan kan gaan. Wanneer het netwerk wordt vergroot, draagt dit bij aan persoonlijke groei, sociale ondersteuning en het versterken van de veerkracht van mensen.” “We bieden vanuit Sociale Teams Helmond naast de individuele hulp ook veel bijeenkomsten en trainingen in groepsverband aan. Zoals je ook al eerder kon lezen op pagina 7. Met veel succes! Veel inwoners van Helmond hebben al ervaren hoe fijn het is om elkaar te ontmoeten en je te verbinden, want samen sta je sterker.”

Bijeenkomsten en trainingen

“Onlangs is er weer een mooie groep gestart met de naam de ‘Doorzetters’, een naam die de groep zelf heeft bedacht. Deze groep is bedoeld voor mensen die kampen met psychische klachten, denk aan depressie, suïcidaliteit, sociale angst, straatvrees, enzovoort. Ondanks dat de groep nog niet lang bij elkaar is, ontvangen we al veel positieve reacties. We merken dat er een duidelijke behoefte is aan een lotgenotengroep, die professioneel wordt begeleid door een sociaal werker. Maar het uiteindelijke doel is dat de deelnemers elkaar vinden, contacten leggen en samen verder gaan in het onderhouden van deze contacten of het ondernemen van activiteiten. Hierdoor zal een natuurlijke doorstroom ontstaan van mensen die zelfstandig verder kunnen en nieuwkomers ook kunnen aansluiten.”

Aansluiten bij de groep?

“Mocht je interesse hebben in de Doorzetters-groep, elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur komen zij bij elkaar in wijkhuis Westwijzer en bespreken ze een onderwerp waar de groep tegenaan loopt, om af te sluiten met een ontspannen wandeling. Je bent van harte welkom!”

Pilotgroep M-powerment

“Ook is er een pilotgroep M-powerment gestart. Twee sociaal werkers kwamen met deze innovatieve training, die nog niet eerder in Nederland is gegeven, M-powerment. Voor en door mannen, die na scheiding/verlies het lastig vinden om hun leven weer op de rit te krijgen. Door met elkaar persoonlijke situaties te bespreken, om vervolgens met respect en herkenning elkaar steun te bieden heeft deze mannelijke deelnemers veel gebracht. De mannen van de pilotgroep M-powerment zijn erg positief.”

Deelnemer aan het woord:

“Deze training was ontzettend leerzaam en ik heb veel nieuwe informatie gekregen. Door mijn persoonlijke issues te bespreken, voelde ik me gezien en kreeg ik een gevoel van samenhorigheid. Ondanks dat er verschillen waren met de andere deelnemers, begrepen we elkaar wel, omdat de situaties zo overeenkwamen. De training heeft me anders leren denken en ik heb andere patronen aangeleerd. Waardoor ik me een sterker mens voel.”

Ontmoeten en verbinden.

Een aantal praktijkvoorbeelden van de succesvolle inzet van Sociale Teams Helmond.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: