Voorpagina Voorwoord Zo Helmond Sociale Teams Helmond Groepen en trainingen Valpreventie voor 65-plussers Jibb+ Collectief waar mogelijk, individueel waar nodig Succesverhalen van sociale teams Helmond Spring Kinderopvang - Podotherapie Mirna van Vught Spring Kinderopvang LEV Groep - Mee de Meent Groep LEV Groep Humanitas - E-health Nei Skoen - SMO-Helmond Een testament kan veel familieleed voorkomen en geld besparen OMD Notarissen Uitvaart Frits Spierings Fysiotherapie en Ergotherapie Leonardus Gezondheidscentrum Leonardus
ZORG

& ondersteuning In de gemeente Helmond

Een testament

kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. Het merendeel van de mensen denkt dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar.

Het belang van een testament

Het opstellen van een testament kan mensen veel familieleed én geld besparen. “Wie dan leeft, wie dan zorgt”, wordt wel-
eens gezegd. Toch kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op een regelrecht drama uitlopen.

"Wie dan leeft, wie dan zorgt"

Door diverse wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu eigenlijk wettelijk is geregeld. Daarnaast zorgt het opstellen van een testament ervoor dat mensen vooraf al precies weten waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt.

Misvattingen over testamenten

Ook wordt bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen vaak onterecht gedacht dat het iets is voor vermogende mensen. Niet iedereen heeft kapitaal in geld op de bank opgebouwd, maar denk ook aan een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder. Door het ontbreken van een testament, kan het overlijden van een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers leiden.

Erfbelasting betalen

De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de blauwe envelop op de deurmat.

Notaris Jan Meijer

Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe gaat de langstlevende dan die erfbelasting betalen? Door het opnemen van een fiscale bepaling in een testament kan de langstlevende de betaling van de verschuldigde erfbelasting uitstellen.

Levenstestament als preventie

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen. Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen.

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament.

"De kosten voor het opstellen van een testament en levenstestament wegen niet op tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden en partners komen"

Is dat niet het geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestemming moet vragen. De kosten voor het opstellen van een testament en levenstestament wegen niet op tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden en partners komen.

Meer informatie?

Notaris Jan Meijer van OMD Notarissen geeft met regelmaat lezingen in Helmond en omstreken waarvoor u zich kosteloos kunt aanmelden via onze website: www.omdnotarissen.nl.

Ook kunt u met ons contact opnemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: