Voorpagina Voorwoord Zo Helmond Sociale Teams Helmond Groepen en trainingen Valpreventie voor 65-plussers Jibb+ Collectief waar mogelijk, individueel waar nodig Succesverhalen van sociale teams Helmond Spring Kinderopvang - Podotherapie Mirna van Vught Spring Kinderopvang LEV Groep - Mee de Meent Groep LEV Groep Humanitas - E-health Nei Skoen - SMO-Helmond Een testament kan veel familieleed voorkomen en geld besparen OMD Notarissen Uitvaart Frits Spierings Fysiotherapie en Ergotherapie Leonardus Gezondheidscentrum Leonardus
ZORG

& ondersteuning In de gemeente Helmond

Ons actuele aanbod van

groepen en trainingen

Trainingen voor kinderen

Vingers uit de oren

Dit is een training voor kinderen uit groep 4 t/m 8 die te maken hebben met veel ruzie in het gezin, knel zitten of last hebben van strijd tussen ouders.

SOVA training

Voor kinderen van groep 7 en 8. Loop je in het contact met leeftijdsgenoten steeds tegen dezelfde problemen aan? Bijvoorbeeld door onzekerheid, bazig gedrag of omdat je het lastig vindt om vrienden te maken? In de SOVA-training leer je om op een prettige manier in contact te komen met leeftijdsgenoten.

Kiezel en Druppel

Een weerbaarheidstraining voor jonge kinderen tussen 5 en 7 jaar. Speerpunten zijn: weerbaarheid, prikkelregulering en keuzes maken.

De 4 hoofdthema’s zijn Houding, Uitstraling, Stem en Ontspannen. Ze leren sociale vaardigheden en het sleutelwoord hierbij is bewustwording.

Woensdagclub

Elke eerste woensdag van de maand wordt de Woensdagclub georganiseerd. Deze club is er voor kinderen van 6 t/m 12 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis diagnose, die problemen blijven ondervinden bij sociale interactie.

Piep zei de Muis

Voor kinderen van 5 t/m 8 jaar waarvan een ouder, of beide ouders lijden aan psychische en/of verslavingsproblematiek is er de training ‘Piep zei de muis’. In de training ervaren de kinderen dat ze niet de enige zijn. Voor de ouders zijn er ook bijeenkomsten, waarin ze leren hoe ze hun kind(eren) kunnen ondersteunen en er worden opvoedtips gegeven.

Trainingen voor ouders

Triple P Positief opvoeden

Opvoeden kan veel van je vragen, en soms weet je het niet meer. Wat te doen, als je kind niet wil gaan slapen, niet naar school wil, of driftbuien heeft? Kom je er als ouders niet meer uit, en wil je de negatieve spiraal doorbreken? De training is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijdsgroep 0 t/m 12 jaar.

Opvoeden & Zo

De oudercursus Opvoeden & Zo is een praktische cursus gericht op alledaagse opvoedingssituaties voor ouders met kinderen tussen de 4 en 11 jaar. Je leert een aantal vaardigheden die kunnen helpen om het opvoeden makkelijker te maken. De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact tussen ouder en kind.

Trainingen voor volwassenen

Stap naar Verandering

Met meer vertrouwen je problemen te lijf! Loop je steeds tegen dezelfde problemen aan? Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, relaties of contacten met anderen? Het kan lastig zijn om dit in je eentje te doorbreken. In de training Stap naar verandering leer je om met meer zelfvertrouwen met deze situaties om te gaan en je weg te vinden naar oplossingen.

Uit de schaduw van een ander

Uit de schaduw van een ander is een training voor vrouwen die te maken hebben met psychisch, lichamelijk en/of seksueel geweld in hun relatie of hiermee te maken hebben gehad in een eerdere relatie.

M-Powerment

Hulp bij verbroken relatie/echtscheiding voor en door mannen.

Geïnteresseerd in een van deze trainingen?

Kijk dan voor nog meer informatie op onze website:
www.socialeteamshelmond.nl/­voor-inwoners/groepen-en-trainingen

WIl je je meteen aanmelden?

Mail dan naar [email protected]

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: