Voorpagina Voorwoord Zo Helmond Sociale Teams Helmond Groepen en trainingen Valpreventie voor 65-plussers Jibb+ Collectief waar mogelijk, individueel waar nodig Succesverhalen van sociale teams Helmond Spring Kinderopvang - Podotherapie Mirna van Vught Spring Kinderopvang LEV Groep - Mee de Meent Groep LEV Groep Humanitas - E-health Nei Skoen - SMO-Helmond Een testament kan veel familieleed voorkomen en geld besparen OMD Notarissen Uitvaart Frits Spierings Fysiotherapie en Ergotherapie Leonardus Gezondheidscentrum Leonardus
ZORG

& ondersteuning In de gemeente Helmond

Wat kan een podotherapeut doen

bij knieklachten?

Op mijn spreekuur komt een meneer van 38 jaar, fysiek actief en hij loopt 3 keer per week hard. Hij is in training voor de halve marathon. Hij heeft sinds twee maanden last van knieklachten zonder duidelijke oorzaak. Hij vertelt me dat hij niet meer durft te hardlopen uit angst dat de klachten verergeren.

We vervolgen de behandeling bij mij op de praktijk. Allereerst voeren we een korte intake uit, waarbij we zijn trainingsgewoonten bespreken. Hieruit blijkt dat de intensiteit, frequentie en omvang van zijn trainingen de laatste tijd zijn toegenomen. Na een grondig onderzoek bekijken we zijn looppatroon. Hieruit blijkt dat zijn dijbeen naar binnen staat, er sprake is van een disbalans in de spieren en overpronatie (het naar binnen zakken) van de voeten aanwezig is.

Behandeling

Ik geef hem schoenadvies, pas zijn training aan en maak een corrigerende sportzool waarbij correcties worden aangebracht voor zowel het dijbeen als de voet. Daarnaast werk ik samen met de sportfysiotherapeut om de spierdisbalans te verbeteren.

Controle

Na 8 weken komt meneer weer op controle. Hij heeft mijn adviezen trouw opgevolgd en draagt zijn zolen dagelijks, zowel in zijn dagelijkse schoenen als in zijn hardloopschoenen. Zijn knieklachten zijn met 85% afgenomen. Hij vertelt me dat hij weer durft te hardlopen en het vertrouwen heeft gekregen om de halve marathon te lopen!

Conclusie

Het komt erop neer dat er verschillende dingen kunnen zorgen voor pijn in de knie. Een scheve stand van de voeten kan één van die oorzaken zijn. Gelukkig kan de podotherapeut daarbij goed helpen.

Meer informatie?

Kijk eens op www.podotherapiemirnavanvught.nl of bel naar 06 – 199 690 12.

Ouders vertrouwen

ons hun belangrijkste bezit toe

“De ontwikkeling die een kind doormaakt in de eerste 1000 dagen – vanaf bevruchting tot de tweede verjaardag - is enorm”, vertelt Yvonne Tielemans, projectleider Opvang en Onderwijs bij kinderopvang Spring in Helmond. “In geen enkele andere periode van het leven worden zo veel mijlpalen bereikt. Op dit fundament wordt de hele verdere ontwikkeling voortgebouwd en dit is precies waar we de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) naadloos op aan laten sluiten.”

Verwondering

Spelenderwijs leren geeft een stevige basis voor een kansrijke start op het basisonderwijs. En in het spel is verwondering de rode draad. “We geven kinderen de kans om hun eigen nieuwsgierigheid te volgen en op een speelse manier hun eigen vragen te onderzoeken. Op die manier kunnen ze zelfstandig nadenken en niet alleen maar kennis herhalen die we hun geven. Wat dat betreft kunnen we als volwassenen veel van kinderen leren”, vertelt Yvonne.

Inclusiviteit

Spring besteedt ook met grote zorg aandacht aan inclusiviteit. “Belangrijk, omdat we iedereen in de samenleving willen betrekken. Inclusiviteit in de voor- en vroegschoolse educatie is cruciaal voor de positieve ontwikkeling van alle kinderen. Het bevordert gelijke kansen, creëert respectvolle omgevingen en stimuleert begrip voor diversiteit. Een inclusieve aanpak legt de basis voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht achtergrond of capaciteiten, wordt gewaardeerd en geaccepteerd.”

Maak het verschil

“Het werk in de kinderopvang doet ertoe”, zegt Yvonne beslist. “Je maakt als pedagogisch professional het verschil en je speelt een grote rol in het leven van een kind. We creëren een plek waar kinderen zich elke dag weer veilig en gezien voelen, waar iedereen mee kan doen en wordt gewaardeerd. Hoe mooi is het als je daar dagelijks aan bij kunt dragen”, sluit Yvonne af.

Wil je meer informatie over Spring kinderopvang?

Kijk op: www.spring-kinderopvang.nl. Waarin iedereen mee kan doen en wordt gewaardeerd.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: